Utviklingssentre

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fagdag for ressurssykepleier-nettverk for avdelingene på Ahus og kommuner/bydeler i Ahus sitt opptaksområde

Publisert 01. oktober 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Dagen er et samarbeid mellom palliativt senter på Ahus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. Mål for arrangementet: Palliasjon er et stort fagområde som omfatter mye; blant annet kommunikasjon, brukermedvirkning, symptomlindring/kartlegging, terminal pleie, oppfølging av pårørende/etterlatte og etikk. Målet med dagen er engasjement og kompetanseheving i palliasjon, og å se bredden i palliasjon.

Vi ønsker også at fagdagen skal bidra til tydeliggjøring av og trygghet i rollen som ressursperson.

Målgruppe: Ressurssykepleiere/sykepleiere i avdelingene på Ahus/kommuner/bydeler i Ahus sitt opptaksområde - og for andre fagpersoner med interesse for palliasjon.

Mål for kurset: Fagdagen skal bidra til økt kunnskap og engasjement for ressurspersoner og andre med interesse for palliasjon.

Program for dagen: Dagen har et bredt program; fra kommunikasjon og «De fire vaner», demens og palliasjon spesielt med vekt på Mobid-2 og det digitale læringsløpet (www.kompetansebroen.no/lindre), verdighet hos kvinner som ønsker å dø hjemme, men også om ressurspersonrollen og om nettverket. Se programmet her: https://www.kompetansebroen.no/wp-content/uploads/2019/08/Fagdag-Bredden-i-palliasjon.pdf

Arrangør: Dagen er et samarbeid mellom palliativt senter på Ahus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus