Utviklingssentre

Prosjekter Østfold

Periode: 15.5.17 - 15.5.18 | Østfold | Pågående
Kompetanseturnè palliasjon

Vi tilbyr en kompetansepakke til flere yrkesgrupper involvert i omsorg og behandling av alvorlig syke og døende pasienter. Fagdagene søkes godkjent som kompetansegivende kurs for aktuelle yrkesgrupper.  

Periode: 2016 - 2017 | Østfold | Avsluttet
Virtuell avdeling: Oppfølging av multisyke eldre i to kommuner

Hvordan vurdere og avklare hjemmeboende multisyke eldre med betydelige behov for helsehjelp - i to ulike kommuner?

1