Utviklingssentre

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 187993682

Virtuell avdeling: Oppfølging av multisyke eldre i to kommuner

Publisert 29. mars 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Hvordan vurdere og avklare hjemmeboende multisyke eldre med betydelige behov for helsehjelp - i to ulike kommuner?

Prosjektleder: Wenche Hammer wenche.hammer@eidsberg.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2016 - 2017
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er samhandlingsreformen og ønsket om at eldre fremover kan bo hjemme lenger. Behovet for tverrfaglig arbeid og oppfølging kan se ulikt ut i ulike kommuner, og det er derfor startet samarbeid mellom Askim og Eidsberg. Som i tidligere satsning skal samarbeid og samhandling med pasienter, pårørende, fastleger og andre yrkesgrupper bedres. 

Mål og hensikt

Begge kommuner skal tilby spesialisert oppfølging av hjemmeboende multisyke eldre. Dette skal komme i tillegg til tradisjonelle tjenester og ha fokus på pasientsikkerhet, brukerinvolvering og samhandling. 

Tiltak og gjennomføring

I begge kommuner skal definerte pasientgrupper følges særskilt opp av to arbeidsgrupper. Disse skal  vurdere pasienter, starte og sikre behandling, og dokumentere. Samtidig skal de sørge for kompetanseheving, gjennomgang av legemidler, tilby lindrende behandling og omsorg – og ivareta pårørende.

Basert på tidligere satsning er det i februar 2016 avtalt at Eidsberg og Askim skal jobbe med felles pilot. Denne piloten følgeforskes og veiledes av interne/eksterne aktører.