Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Vårkonferansen 2015 i Troms

18. mars 2015 arrangeres den 15. Vårkonferansen i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms.

Hovedmålet med konferansen er å gjøre kjent ulike prosjekt utviklet av ansatte i sykehjem og hjemmetjenester i Troms i 2014. Disse prosjektene kom i gang ved hjelp av ”Frie midler”; prosjektmidler som årlig blir tildelt fra USHT Troms.

Hovedforeleser er Bodil Hansen Blix. Blix er sykepleier og førstea­manuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har for øyeblikket permisjon fra sin stilling ved sykeplei­erutdanningen og er ansatt ved Senter for omsorgsforskning Nord. Blix holder foredraget «Å være i møte med den andre – betydningen  av  kultur  i  helse- og  omsorgstjenesten». Blix sine forskingsinteresser er primært knyttet til eldre, minoriteter og fortellinger.

Les mer om konferansen på Tromsø kommunes nettsider.