Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Veileder for omsorg og behandling ved livets slutt

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag har utviklet veilederen ”Omsorg og behandling ved livets slutt”. Veilederen inneholder praktiske og konkrete råd knyttet til oppfølging av pasienter ved livets slutt.

Hensikten med veilederen er å sikre at pasienter får en verdig avslutning på livet og at pårørende blir ivaretatt.

Veilederen omhandler fire hovedområder:

  • Forebygging og lindring av fysiske symptomer
  • Åndelig/eksistensiell støtte
  • Tiltak rettet mot psykiske symptomer
  • Informasjon og kommunikasjon

 Forside veileder

  Last ned veilederen Omsorg og behandling ved livets slutt (pdf)

 

Veilederen er en oppdatering av standarden som ble utviklet til prosjektet Omsorg og behandling for sykehjemspasienten i livets sluttfase ved USH Sør Trøndelag.


Se flere prosjekter under temaet lindrende behandling