Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker
nyveileder_sammensattegrupper

Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Helsedirektoratet har gitt ut ny veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

De som yter tjenester må ta utgangspunkt i hva den det gjelder opplever som viktig i sitt liv, og legge vekt på funksjon fremfor diagnose.

Last ned veilederen her: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov   

Introduksjonsfilm til veilederen kan sees på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5yk1wId3mjs

Del gjerne.