Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
6_500x713.jpg

Velferdsteknologiens ABC

Grunnleggende kompetanse i Velferdsteknologi

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud

Kontakt: Arild Stegen, arild.stegen@drmk.no

Finansieringskilde: USHT Buskerud

Status: Pågående

Periode: Avsluttes mai-18

Bakgrunn

Behov for kompetanseutvikling til medarbeidere innenfor området Velferdsteknologi

Mål

Gi grunnleggende innføring og arbeidsverktøy, samt styrke samhandlingen innenfor området.

Metode / tiltak

Samlinger til hvert tema. Teoriundervisning og arbeid med ABC-permen i arbeidsgrupper. Hver arbeidsgruppe har egen mentor.

Materiell/verktøy

Velferdsteknologiens ABC perm

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Noen kommuner tester ut å jobbe med permen på hvert enkelt arbeidssted, med færre samlinger. Samme opplegg som f.eks Demensomsorgens ABC. Erfaringer fra dette er ikke klart.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Regional samling. Fag- og gjennomføringskoordinatorer deltar på samlingene for å kunne spre Vurderingskompetansens ABC videre til kommuner som ikke fikk vært med i denne runden.

Tips en venn Skriv ut