Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
vtekabc

Velferdsteknologisatsing i Hordaland

Utviklingssenteret er part i det nasjonale velferdsteknologiprogammet gjennom kommune de 10 kommunene i Nordhordland. Senteret har parallellt en omfattende satsing på spredning av velferdsteknologiens ABC til alle kommuner. Senteret gjennomfører og et kompetansesprednings program til innbyggere i Bergen kommune.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Hordaland er ansvarlig for de beskrevne aktivitetene.

Finansieringskilde: USHT egne midler og delvis finansiering fra Fylkesmannen.

Prosjektleder: Per.waardal@bergen.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2018 - 2020

Foto: Faksimile ks.no

Bakgrunn

ABC opplæringen er en del av de nasjonale føringene for å spre kunnskap om velferdsteknologiske muligheter og løsninger. USHT har derfor satset på en gjennomføringspakke til alle kommunene.

Vi har samordnet virksomheten i velferdsteknologi med aktivitet i KomUt , og på denne måten har betydningen av samhandling og meldingsutveksling fått større plass.

Vi har og innlemmet prosjekter innen velferdsteknologi og universell utforming som del av programmene.

Mål

Spre basiskunnskap til ansatte, samarbeidspartnere og innbyggerne

Metode / tiltak

USHT driver både nettverksamlinger for kommune, og basisopplæring for ansatte.

USHT gjennomfører et opplegg for ansatte med 5 samlinger , basert på KS sitt ABC program. Programmet inneholder 3 fellesamlinger og 2 lokale samlinger, og som skal gjennomføres i løpet av 5 – 6 mnd.

Programmet gjennomføres for grupper av kommuner, der en av kommunene er vertskommune. Vertskommunen står for påmelding, lokaler og praktisk tilrettelegging, mens utviklingssenteret står for det innholdsmessige.

Våren 2018 gjennomføres i alt 45 kursdager for dette programmet, og med kommunene i Nordhordland som først ute.

Det skal gjennomføres i alt 3 nettverksamlinger for ledelsen i kommuene.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Tilbakemeldingene om læringsutbytte så langt har vært udelt positive. Dette er bl.a målt ved bruk av elektronisk baserte spørreskjema til de som har deltatt.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

USHT har utarbeidet et opplegg som er relativt identisk for kommunene , og som tilbyes alle kommuner på like vilkår. Vi har engasjert flere medarbeider i senteret, slik at undervisning kan foregå flere steder, og på samme tid.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Programmet for ABC satsingen omfatter alle kommuner som inngår i nedslagsfeltet, og til andre nærliggende kommuner som ønsker å delta i Hordaland sitt opplegg.

Resultater

Vi vil måle læringsutbytte ved bruk av elektroniske spørreskjema ved flere anledninger.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Hordaland, ressurskommuner i det nasjonale programmet for velferdsteknologi, og brukerorganisasjoner

Tips en venn Skriv ut