Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Velkommen til Tromsø og konferansen "Dokumentasjon av helsehjelp – hvor står vi i Norge?"

En forutsetning for gode pasientforløp er at all helsehjelp til den enkelte pasient dokumenteres og defineres i pasientens ene elektroniske journal. Denne skal være et verktøy for helsepersonellet i all oppfølging av pasienten. Nødvendig informasjon skal formidles via journalen mellom aktuelle samarbeidspartnere.

Utfordringer knyttet til dokumentasjon av helsehjelp i pasientens elektroniske journal er sammensatt. Ulike elektroniske journalsystemer, mangelfull struktur i journalsystemene samt manglende kompetanse og intern kultur i bruk av eksisterende journalsystem, er til hinder for å sikre oppfølging av nødvendig helsehjelp til den enkelte pasient til rett tid.

USHT Troms har gjennomført prosjektet Dokumentasjon av helsehjelp – et kompetanse- og forbedringsprogram for kommunene i Troms (DokHelse Troms) i perioden 2015-2017.

På konferansen oppsummeres essensen av funnene i DokHelse Troms og det fokusere på utfordringer og løsninger. Vi får også presentert arbeid som pågår nasjonalt.

Målgruppe ledere, helsepersonell og andre interesserte
Forelesere fra E-helsedirektoratet, NSF avdeling E-helse, KomUt og UNN, jurist hos pasient– og brukerombudet, praksisfeltet og USHT Troms.

Program

Les mer om konferansen og meld deg på her: http://ks.event123.no/usht2018/      
Påmeldingsfrist 23. mars 2018

USHT Troms dekker overnatting for 3 personer per kommune i Troms, Lenvik 4 personer, Harstad 8 personer.

For mer info ta direkte kontakt med toril.bulow@tromso.kommune.no