Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker
Malespann og malekost

Vi pusser opp!

Vi videreutvikler nettsiden og i den forbindelse kan det være at noe informasjon vil være utdatert i en periode. 

Nettsiden er imidlertid under kontinuerlig oppdatering, blant annet jobbes det med en forbedring av informasjonssidene til hvert enkelt senter. Prosjektsidene skal også pusses opp, så det skal bli lettere for deg som besøkende å finne frem til aktuelle tema.