Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker
malespann og kost.

Videreutvikling av nettsiden

Vi pusser opp nettsiden vår. Blant annet jobber vi med hvordan vi presenterer informasjon om hvert utviklingssenter, og våre prosjekter og aktiviteter.

Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet ny mal for prosjekter og aktiviteter, med tilhørende oversikt over ny kategoriinndeling på nettsiden, samt mal for sentersideinformasjon. Nettredaktørene viser til mail sendt ut til alle utviklingssentrene 23.01.2018 for veiledning i bruk av malene, som kan lastes ned fra siden Grafisk profil og maler.  

Frist for rapportering er 15. februar 2018.