Søkeresultater

Tidsperiode

Etter en hendelse med utfordrende og aggressiv atferd

Det er krevende for helsepersonell å stå i situasjoner med utfordrende atferd. Hva skjer i etterkant når alt har roet seg? Har dere en god oppfølging på arbeidsplassen din? 

Miljøbehandling ved ulike psykiske lidelser hos eldre (Gunderson)

Miljøbehandling er viktig for behandling av alle typer psykiske lidelser hos eldre. Vi er alle unike og har ulike behov.

En god start på dagen! – for personer med kognitiv svikt eller demens

Et godt samspill mellom bruker og hjelper, kan bidra til en god start på dagen. Den gode eller den dårlige opplevelsen kan følge personen gjennom dagen og kanskje også ved det neste møtet mellom de to. Følelsen kan sette seg i kroppen til personen. 

Pårørende - en ressurs!

Pårørende har kunnskap om personens liv og kan bidra til å gi god helsehjelp når personen blir syk. Sykdom påvirker hele nettverket rundt personen, og som helsepersonell må vi involvere pårørende så tidlig som mulig. Et godt samarbeid mellom helsepersonell og pårørende er viktig for brukeren.

Respektfull og trygg samhandling

Et vellykket samspill påvirkes av personen, hvordan personen blir møtt og de fysiske omgivelsene.           

Målrettet individuell miljøbehandling forebygger uro og utfordrende atferd

“Anne kommer på kveldsvakt, og har fått rapport om at Eirik har vært urolig hele dagen. Han har tidligere hatt utfordrende og voldelig atferd. Anne kjenner hvordan hun strammer seg opp før hun går ut i avdelingen. Hun hører skriking og høye stemmer nederst i gangen. Hennes kollega Jasmin står klemt inn til veggen og Eirik har en saks i hånden som er løftet. Anne kjenner at pulsen øker...”

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>