Utviklingssentrene

Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjeneste i Norge

Det er totalt 20 utviklingssentre i landet. Én kommune i hvert fylke er vertskommune for ett utviklingssenter. Sentrene skal bidra til å spre ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren i sitt fylke. I menyen til venstre kan du lese mer om hvert enkelt senter og deres prosjekter og aktiviteter.

Vårt samfunnsoppdrag og våre innsatsområder kan du lese om her.

Utviklingssentrene samarbeider med Senter for omsorgsforskning som samler, produserer, og formidler kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Klikk her for å besøke dere nettside.