Utviklingssentre

Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjeneste i Norge

Det er totalt 20 utviklingssentre i landet. Én kommune i hvert fylke er vertskommune for ett utviklingssenter. Sentrene skal bidra til å spre ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren i sitt fylke. I menyen til venstre kan du lese mer om hvert enkelt senter og deres prosjekter og aktiviteter.

Vårt samfunnsoppdrag og våre innsatsområder kan du lese om her.