Utviklingssentrene

Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjeneste i Norge

Det er totalt 21 utviklingssentre i landet, ett av dem har et særskilt ansvar for oppfølging av kommunale helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Finnmark. Én kommune i hvert fylke er vertskommune for ett utviklingssenter.

Sentrene er et tiltak i Kompetanseløft 2025 og skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Sentrene skal være en ressurs i fylket og fremme samarbeid med alle kommunene i fylket og deltakelse i ulike aktiviteter.  I menyen til venstre kan du lese mer om hvert enkelt senter og deres prosjekter og aktiviteter.

Vårt samfunnsoppdrag og våre innsatsområder kan du lese om her.

Utviklingssentrene samarbeider med Senter for omsorgsforskning som samler, produserer, og formidler kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Klikk her for å besøke dere nettside.