Utvikling gjennom kunnskap!

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en ressurs for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi bidrar til fag- og tjenesteutvikling, fremmer samarbeid med alle kommunene og tilbyr deltakelse i ulike aktiviteter. Her kan du bli bedre kjent med utviklingssenteret i ditt fylke og få oversikt over lokale aktiviteter og nettverk. På nettsiden ellers finner du spennende innhold fra hele landet. La deg inspirere!

På vår temaside for Leve hele livet-reformen kan kommuner dele erfaringer og kunnskap i reformperioden: Besøk Idébanken for gode ideér, historier og eksempler sendt inn av kommuner i hele landet. Under Kunnskap og kompetanse finner du ressurser til støtte i arbeid med prosess, endring og forbedring. Klikk her for å besøke temasiden.