Utvikling gjennom kunnskap!

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en ressurs for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi bidrar til fag- og tjenesteutvikling, fremmer samarbeid med alle kommunene og tilbyr deltakelse i ulike aktiviteter. Her kan du bli bedre kjent med utviklingssenteret i ditt fylke og få oversikt over lokale aktiviteter og nettverk. På nettsiden ellers finner du spennende innhold fra hele landet. La deg inspirere!

I vår Ressursbank finner du verktøy og ressurser vi har utviklet (samt et par fra våre samarbeidspartnere) innen ulike temaer som miljøbehandling, pårørendearbeid, observasjonskompetanse, ernæring og kommunikasjon. Ressursene skal hjelpe og støtte deg som jobber i og med kommunale helse- og omsorgstjenester.

Besøk også Idébanken vår for gode ideér, historier, eksempler og nyttige verktøy fra både utviklingssentrene og kommuner i hele landet.