Velkommen til den nasjonale nettsiden for alle utviklingssentrene!

Vi er en ressurs for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi bidrar til fag- og tjenesteutvikling, fremmer samarbeid med alle kommunene og tilbyr deltakelse i ulike aktiviteter. Her kan du bli bedre kjent med utviklingssenteret i ditt fylke og få oversikt over lokale aktiviteter og nettverk. På nettsiden ellers finner du spennende innhold fra hele landet. La deg inspirere!

Vi jobber i disse dager med å lansere en temaside for kvalitetsreformen Leve hele livet. Temasiden vil blant annet inneholde kunnskaps- og kompetanseressurser og en idébank der du kan dele hvordan dere jobber med reformen i din kommune – til inspirasjon for andre.