Søkeresultater

Tidsperiode

Forebygging og håndtering av vold, overgrep og omsorgssvikt

Vi er en del av et regionalt nettverk som skal styrke og samordne den tverretatlige innsatsen, og kompetanseheving, om tematikken i regionen.

Fremtidsrettet organisering av kompetanse med utgangspunkt i KlinObsKommune

Vi ønsker å se på hvordan fasilitatorer med erfaringer fra KlinObsKommune også kan benyttes i andre kompetansebehov. Hvordan bør observasjons- og vurderingskompetanse prioriteres mot andre kompetansebehov i løpet av 1, 3 eller 5 år? Hvor ofte er det behov for repetisjon?

Hvordan imøtekomme anbefalinger og krav i veilederen gode helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte?

Prosjektet skal utvikle fleksible fasilitatorer som kan fasilitere ut ifra behov som beskrives i kompetanseplaner eller behov som oppstår mer «akutt». Helsedirektoratet finansierer tiltaket.

Webinarrekke - Kompetanseheving i tjenestene til mennesker med utviklingshemming

En rekke lunsjwebinar med aktuelle tema for ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming.

Sykehjemslegenettverk i Innlandet

Nettverk for sykehjemsleger i Innlandet.

Samlingsrekke med fagnettverk: utviklingshemming - Helgeland

Samlingsrekke for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Fokus for nettverket er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

Ledernettverk for mellomledere i kommunehelsetjenesten

Kommunene i Troms har de siste årene etterspurt et ledernettverk på mellomledernivå. Nettverket er nå under planlegging og første samling gjennomføres i september 2024.

CRPD i fokus: økt kunnskap og mulighet til å påvirke

Spennende prosjekt om rettigheter til personer med utviklingshemming. Målet er blant annet at flere får mulighet til å påvirke tjenestene sine, og får økt kunnskap om hvordan. Hvis du syns dette høres spennende ut så kan du ta kontakt med oss og/eller delta på informasjonsmøte.

Læringsnettverk om pårørendearbeid 2023- 2024

USHT Vestland (Hordaland) er nå i gang med læringsnettverk om pårørendearbeid. 9 kommuner med til sammen 13 team deltar.

Utviklingskonferansen

Som en del av den årlige aktiviteten i USHT, Trøndelag, arrangeres Utviklingskonferansen. Konferansens målgruppe er fagutviklere, ressurspersoner og avdelingsledere i de kommunale helse og omsorgstjenestene. Tema for konferansen varierer fra år til år.

Læringsnettverk i kontinuerlig forbedringsarbeid

Ønsker du å lære mer om kontinuerlig forbedring? Bli med i læringsnettverk og få inspirasjon og kompetanse i kontinuerlig forbedringsarbeid, og bidra til å dele erfaringer! Få med deg gode kollegaer, leder, bruker og pårørende. Dere velger selv hvilket forbedringsområde dere vil jobbe med.  Neste læringsnettverk i kontinuerlig kvalitetsforbedring starter opp høsten 2024. Første samling gir mulighet for å høre erfaringer fra team som akkurat nå er i innspurten av læringsnettverket 2023-2024.

Ser du etter e-læring?

Ser din kommune etter e-læring på fagområder som grunnleggende palliasjon, ernæring, dokumentasjon av helsehjelp, mestring/habilitering/rehabilitering eller opplæring for ressurspersoner og deres ledere? Her er noen anbefalinger - Ta en titt!

Etikknettverket Innlandet

Etikknettverket for kommunale helse- og omsorgstjenester i Innlandet.

YPMD Trøndelag

Et et lærings- og mestringstilbud for levelig liv med demenssykdom

Fagnettverk psykisk helse og rus hos eldre, Innlandet

Fagnettverket skal bidra til forbedring og utvikling av den kommunale tjenesteutøvelsen rettet mot eldre personer, fag- og kompetanseutvikling i egen kommune og på tvers av kommuner.

ABC-opplæring

ABC-opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder. Kommuner som ønsker å delta på ABC-opplæringen oppnevner en eller flere ABC-kontakter, som er våre, og Aldring og helse sine kontaktpersoner i hver kommune. Dersom du ikke vet hvem som er ABC-kontakt i din kommune, kan du ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Ledernettverk for ledere i tjenestene til personer med utviklingshemming

Et ledernettverk i Trøndelag for ledere i kommunale enheter som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming.