Forsiden/Utviklingssentre/Vestfold

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold

USHT-V forside_600x450.jpg

Besøksadresse: Rådhuset i Sandefjord
Sandefjordsveien 3
Postadresse: Postboks 20125 
3202 Sandefjord
E-post: usht-vestfold@sandefjord.kommune.no
Hjemmeside: USHT Vestfold
Facebook: https://www.facebook.com/USHTVestfold
Kontaktpersoner:

ellinor.bakke.aasen@sandefjord.kommune.no

Om oss

Utviklingssenteret er administrativt og faglig samorganisert innenfor sykehjem, hjemmetjenester, rehabilitering, botiltak, rus og psykisk helse. Senteret har en administrativ leder. I tillegg er det flere prosjektledere/medarbeidere knyttet til de ulike prosjektene. Senteret er lokalisert på FoU avdelingen på Rådhuset i Sandefjord. USHT Vestfold samarbeider tett med alle kommunene i Vestfold, Høgskolen i Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold, Sykehuset i Vestfold og Senter for omsorgsforskning sør ved Universitetet i Agder/Høgskolen i Telemark. Det er etablert et fag- og samarbeidsråd med representanter fra samarbeidspartene.

Satsningsområder 2019


Demensplan 2020

  • Samarbeidspart i flere prosjekter
  • Gjennomføring av Demensomsorgens ABC

Innovasjon og velferdsteknologi

  • Satsning på frivillighet gjennom flere prosjekter, NOU 2011:11, nasjonal strategi
  • Utvikling og implementering av flere e-læringsprogrammer

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

  • Utvikling av dokumentasjonssystemer
  • Pasientsikkerhetsprogrammet
  • Prosjekter innen lindring, NOU 2017:16
  • Fagnettverk
  • Vestfoldforum for Alders og sykehjemsmedisin
  • Helsepedagogikk og etikk
  • Månedens tema

Ansatte

Nettverk og fagarrangementer 2019


Fagnettverk:

Læringsnettverk/pasientsikkerhetsprogrammet:

ABC – opplæring, kontaktperson: henriette.ruud@sandefjord.kommune.no

Prosjekter 2019

Samarbeidspartnere

USHT-V samarbeider tett med Fylkesmannen i Vestfold, Universitetet i Sørøst- Norge og Senter for omsorgsforskning – sør.