Om oss

Aktuelle saker

Siv Bjønnum ved USHT Vestland tildeles Stiftelsen SORs praksispris for 2024

SORs nye praksispris deles ut til en person som har lagt ned en betydelig innsats i tjenestene til personer med utviklingshemming. Prisvinneren har gjennom sin praksis bidratt til bedre levekår og styrkede menneskerettigheter for denne delen av befolkningen.

Få det til å skje i helse- og omsorgspraksis!

Det finnes ingen rask løsning på krav og forventninger vi møter hver eneste dag innen helse- og omsorgssektoren. Vi vet at oppdatert kompetanse trengs i alle ledd, men forskningen tilsier at et kurs i ny og ne kun er et botemiddel. Det vi trenger for å utvikle et samfunn som fremmer mestring og deltagelse, er metoder som gir en langsiktig, kontinuerlig og forbedrende effekt.

Sluttevalueringen av Leve hele livet-reformen

Leve hele livet ble avsluttet ved utgangen av 2023. I sluttrapporten fra evalueringen kan du lese om viktige erfaringer fra fra arbeidet med reformen. USHT var en del av det regionale støtteapparatet som støttet og veiledet kommunene i gjennomføringen av reformen.

La oss sammen jobbe mot selvmord hos eldre

Nesten én av tre som tar sitt eget liv i Norge er over 60 år. I Vestfold skal det nå jobbes for økt oppmerksomhet og tidlig tiltak for å redusere forekomsten.

På tide å rulle ut en rød løper for alle med kols

Det trengs flere tilbud med lungerehabilitering og lærings- og mestringskurs. Dette er både helsefremmende og konstandseffektivt.

Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin

11.–12. mars 2024 går nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin av stabelen for tiende år på rad, denne gang i Bergen.

Bedre livskvalitet for pasienter med begrenset forventet levetid

Nye nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet til helse- og omsorgstjenestene.

KRONIKK: Snakk om døden i jula.

Palliativ behandling: Mange ønsker å dø hjemme. Da må vi snakke om det, skriver kronikkforfatteren.

Spesialepisode av U-sagt, direkte fra Pasientsikkerhetskonferansen 2023!

Over 1200 engasjerte fagfolk samlet seg på Pasientsikkerhetskonferansen 2023 og utviklingssentrene var så klart til stede. I denne doble spesialepisoden fra podkasten U-sagt kan du høre fra både kommuner, forsker og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet om pasientsikkerhet og hvordan man jobber ute i tjenestene.

KRONIKK. Helse Nord: En må kartlegge årsakene før en foreslår løsninger

Paradoksalt nok er det innbyggerne som står for den saklige argumentasjonen for å bevare akuttfunksjonene ved lokalsykehuset.

KRONIKK: Hva er viktigst - helsetilbud til de mest sårbare pasientene eller politikk?

Personer med utviklingshemming er blant de som har det dårligste helsetilbudet i Norge. Primærhelseteam skulle rette opp i dette. Da er det alvorlig og uetisk at et velfungerende tilbud nå kan bli satt på vent.

Sees vi på Pasientsikkerhetskonferansen 2023?

23. og 24. november går Norges største møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring av stabelen. Utviklingssentrene er så klart på plass!

Vi skal alle dø, så la oss snakke om det

Vi vet at vi alle skal dø. Vi vet bare ikke når, hvor eller hvordan det vil skje eller hvordan vi vil oppleve det. Er det da mulig å snakke om det? Selvfølgelig.

«Tre meldinger – felles innsats»

30. november er det oppstartskonferanse for de tre stortingsmeldingene Folkehelsemeldinga, Opptrappingsplan for psykisk helse og meldinga Fellesskap og meistring - Bu trygt heime

For andre år på rad arrangeres "Åpenhet om døden-uke" og flere kommuner oppfordres til å gjøre det samme

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) og Hamar kommune arrangerte i fjor høst et tilsvarende arrangement som ble svært godt mottatt. De håper at flere utviklingssentre og kommuner fremover vil la seg inspirere til å arrangere noe lignende og at initiativet vokser videre.

KRONIKK: Vil vi ivareta pårørende? Verktøyet for kommunene finnes

Det kan være manglende samsvar mellom det kommunene mener er på plass for å ivareta pårørende, og det pårørende selv erfarer. Hvordan kan kommunene ledes i riktig retning av god pårørendestøtte?

Kunnskapspåfyll for deg som jobber i helse og omsorgstjenestene!

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) har startet podkasten "U-sagt". Her snakker engasjerte folk om fag og forskning og om hva utviklingssentrene kan bidra med, slik at du kan holde deg oppdatert!

Velferdsteknologi og digital heimeoppfølging – kva no?

Nytter vi moglegheitene som ligg i teknologi på ein god nok måte? Kvifor går det ikkje fortare? Anita Foss Midlang frå Sogndal kommune fortel om dei nasjonale prosjekta, og dei lokale pilotane.

Ny rapport IVARETATT? 2023

Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? er gjennomført for andre gang. I rapporten er nasjonale funn over hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt i den kommunen de er pårørende i.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>