Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner_ mennesker som går

Har du spørsmål om satsingen, ta kontakt med Helsedirektoratet ved:

Therese Opsahl Holte, seniorrådgiver:  
therese.opsahl.holte@helsedir.no Tlf. 24 16 31 24

Har du spørsmål om nettsiden, ta kontakt med våre webredaktører: 
Anne-Carine Florhaug & Marianne Haugo.

For en oversikt over kontaktpersoner ved alle utviklingssentrene og deres vertskommuner, klikk her: Kontaktpersoner utviklingssentre og vertskommuner (Excel) (oppdatert sept 2019). Eller du kan gå inn på oversiktssiden for alle utviklingssentrene. Der har hvert senter en egen informasjonsside med utfyllende informasjon om aktiviteter, ansatte, kompetanse, nettverk og kontaktpersoner.