Forsiden/Metoder og verktøy/Slik starter du et prosjekt

Slik starter du et prosjekt

  1. Finn og definer et problem som skal løses eller en situasjon som skal forbedres
  2. Finn ut om noen allerede har hatt et lignende prosjekt. Se databasen vår.
  3. Samle inn informasjon om ønsket tema. Her er mange databaser du kan benytte deg av, for eksempel Helsebiblioteket .
  4. Lag prosjektbeskrivelse.
  5. Søk om prosjektstøtte eller finansiering. Med en god prosjektbeskrivelse er det mye lettere å søke om finansiering. Ta kontakt med utviklingssenter i ditt fylke - flere av utviklingssentrene utlyser Frie midler hvert år.

 

Bøker om prosjekledelse:

  • Prosjekthåndboka for kreative team av Jonas Aakre, Henriette Stryken Scharning. ” Prosjekthåndboka er skrevet for deg som skal løse kreative oppgaver i samarbeid med andre mennesker. Gjerne studenter eller andre som er i en læringssituasjon”.
  • Prosjektledelse Trinn for trinn av Svein Arne Jessen. Er skrevet for "folk flest" og handler om organisering, ledelse og gjennomføring av mindre prosjekter.