Forsiden/Prosjekter/Lindrende behandling
Vinterlandskap

Mátkeloahpa ovddasmoraš/ Omsorg ved livets slutt

Hefte om terminal pleie og omsorg ved livets slutt

Om prosjektet

Prosjektleder: Kristine G. Grønmo

Status: Avsluttet

Periode: 2008-2012

Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene er lite tilpasset den samiske kulturen og det samiske samfunnet. For de samiske pasienter kan dette oppleves som fremmed.

Utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen og Karasjok kommune ønsket derfor å komme i gang med et prosjekt med fokus på å styrke og å gjøre personalet trygge på seg selv i samhandling med alvorlig syke pasienter, pasienter i terminal fase og deres pårørende. Videre var målet å styrke aktiv bruk av samisk språk, bygge opp større kulturforståelse om tradisjoner omkring døden, skikker og andre identitetsstøttende tiltak.

Heftet er ment å kunne brukes for alle pasienter/beboere uavhengig av livssyn, men tar hovedsakelig utgangspunkt i et kristent livssyn som er det mest vanlige i det samiske samfunnet. Prosedyrer for ritualer, minnestund, salmer etc. kan byttes ut med annet i samråd med pårørende pasienter og pasienter/beboer. Det henvises til andre livssynsorganisasjoner.