Forsiden/Aktiviteter
læringsprogram nett_600x284

Rehabiliteringskompetanse i Troms

Prosjektet benytter det nettbaserte læringsprogrammet «Aktivitet og mestring – et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi» til kompetansebygging innen rehabilitering / habilitering i Troms. Læringsprogrammet arrangeres ved etterspørsel.

Foto: Skjermbilde fra helsekompetanse.no

USHT Troms utviklet i perioden 2014-2015 «Aktivitet og mestring – et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi». Dette er et opplæringstilbud som ligger åpent tilgjengelig på nett. Læringsprogrammet gir kunnskap om rehabilitering og habilitering og hva som kjennetegner hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Vi ser nå at flere kommuner i Troms har startet eller står i startgropen for oppstart med hverdagsrehabilitering og at kunnskap om temaet rehabilitering/hverdagsrehabilitering etterspørres. Vi tenker at læringsprogrammet vil være et viktig bidrag til stimulerer ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Troms til tjenesteutvikling med økt vektlegging av rehabilitering.

Mål

Hovedmålet er at deltakerne skal få økt kunnskap om rehabilitering/habilitering/hverdagsrehabilitering og at de skal få prøve kunnskapen ut i praksis. Dette skal danne bakgrunn for å bygge et nettverk for erfaringsutveksling og kompetansebygging innen rehabilitering / habilitering i Troms.

Om læringsprogrammet

Læringsprogrammet tilbys alle kommunene i Troms.
Avdelingene som skal delta, rekrutterer en person som ønsker å være en ressursperson i forhold til temaet på avdelingen. Denne personen skal være kursansvarlig sammen med avdelingsleder. Dette kan gjerne være koordinerende enhet dersom de har en slik funksjon på avdelinga.

Kursansvarlig sammen med avdelingsleder planlegger og legger til rette for gjennomgang av teorien i «Aktivitet og mestring», refleksjonsgrupper samt utprøving i praksis med metoder som er beskrevet i læringsprogrammet.

USHT Troms arrangerer tre fagseminar i løpet av perioden opplæringen pågår. I Tromsø kommune har man valgt faglunsj forelesninger i stedet for fagseminar.

Samarbeidspartnere

Senter for omsorgsforskning, nord