Eldre inspirasjonshistorier

Eldre inspirasjonshistorier

Videreutdanning i klinisk sykepleie. Les om en sykepleiers erfaring

Det er mange tilbud om etter- og videreutdanning ved de forskjellige høyskoler og universiteter. Kompetanse er etterspurt og nye krav i tjenestene fordrer at ansatte er oppdaterte og søker ny kunnskap. Mange utdanninger har tidligere erfaringsmessig mest vært tilsøkt av ansatte i spesialisthelsetjenesten. Med samhandlingsreformen og økning av oppgaver i kommunehelsetjenesten er det og økt behov for ansatte med mer klinisk rettede videreutdanninger enn det som har vært praksis tidligere.

1