Ikke publisert

Ikke publisert

Periode: Mai - oktober 2015 | Troms | Pågående
Dokumentasjon av helsehjelp

Forprosjekt til prosjektet "Dokumentasjon av helsehjelp"

Periode: 2012-2014 | Hordaland | Pågående
Koordinator for Liverpool Care Pathway

Prøve ut en stilling som LCP-koordinator for å kvalitetssikre bruken av tiltaksplanen og koordinere opplæring, registrering av brukersteder og forskning og fagutvikling tilknyttet LCP

Fagdag i lindrende omsorg

USH Oppland, Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik kommune og Sykehuset Innlandet HF inviterer til fagdag i lindrende omsorg.

Nettverkskonferanse i Oppland

USH Oppland inviterer til sin 5. nettverkskonferanse 12. - 13. mars 2014. Målgruppen for konferansen er ansatte i sykehjem, men programmet er også relevant for andre i kommunehelsetjenesten.

Etikkseminar på Gjøvik gård

Utviklingssenter for sykehjem i Oppland inviterer til etikkseminar med teaterforestillingen «Torbjørn». Seminaret finner sted på Gjøvik gård 11. november 2013.

Fagdag om lindrende omsorg

Utviklingssenter for sykehjem i Oppland, Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik kommune og Sykehuset Innlandet HF arrangerer fagdag i lindrende omsorg mandag 18. februar kl. 09.00 - 15.30.

Periode: 2010-2011 | Troms | Pågående
Læring i praksis

Målet er å bli kjent med korleis to einheiter handtererer kvardagslæringa og utvikle gode modellar for læring.

Demensdagene i Tromsø 2012

Demensfyrtårnet i Tromsø inviterer til Demensdagene i Tromsø 2012

Periode: 2011 | Oslo | Pågående
Faggrupper i hjemmetjenesten

Bruk av faggrupper til å heve kompetansen innenfor utvalgte områder hos en gruppe ansatte.

Ny videreutdanning for deg som jobber i hjemmesykepleien. Studiestart 31.oktober

Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen tilbyr for første gang en skreddersydd videreutdanning for syke- og vernepleiere i hjemmesykepleietjenesten.

Periode: 2009- | Vest-Agder | Pågående
Fagnettverk i aktiv omsorg og mestring

En arena hvor det legges til rette for samhandling på tvers av helsetjenestenivå omkring pasient – og pårørendeopplæring.

1