KlinObsKommune

Velkommen til nettsiden til KlinObsKommune!

KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.  Det er kompetansebehov ved arbeidsstedet som avgjør hvilket trinn hver enkelt avdeling/tjeneste velger å starte på eller prioriterer. Målgruppen for kompetansearbeidet er primært fagutdannet helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste, men involverer også ledere, legetjeneste og andre samarbeidspartnere. Sluttbruker er voksne pasienter i institusjoner, boliger og hjemmebaserte tjenester.

På denne siden laster du ned læringsmateriellet som er utviklet. Du finner også informasjonsmateriell om modellen, inkludert en ny presentasjonfilm - klikk her for å se filmen! Filer for print, trykk og nettversjoner er tilgjengelige. Bla nedover på denne siden og klikk deg inn på de ulike "boksene". 

USHT-samarbeid om klinisk observasjonskompetanse

Les om bakgrunnen for kompetansemodellen og hvorfor KlinObsKommune er et viktig samarbeid mellom utviklingssentrene.

Presentasjonsfilm om KlinObsKommune

Lurer du på hva KlinObsKommune er eller skal du formidle videre hvordan modellen kan hjelpe kommunehelsetjenesten? Se og spill av denne korte og informative presentasjonsfilmen!

Informasjon til USHT/kommuner om KlinObsKommune

KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Her finner du informasjon om hvordan modellen kan benyttes.

Trinn 1: Grunnleggende ferdigheter

Målsettingen for trinn 1 er å gi en innføring i ABCDE-prinsippet og sørge for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og subakutte situasjoner. Klikk her for å laste ned læringsmateriell med vedlegg til trinn 1.

Trinn 2: Hjerte-lunge-redning

Målsettingen med HLR-trening er å sette helsepersonell i stand til å utføre gjenoppliving på en kvalitativ god måte etter gjeldende nasjonale retningslinjer. Les mer om HLR-trening i kommunene her.

Trinn 3: ABCDE, NEWS og ISBAR satt i system

Målsettingen med trinn 3 er å oppnå metodeforståelse og faglig kompetanse gjennom å trene på pasientcase som er gjennkjennbare fra egen tjeneste. Klikk her for å laste ned læringsmateriell til trinn 3.

Trinn 4 og 5: tverrfaglig og tverretatlig simulering

Målsetningen med trinn 4 er å kunne trene sammen på tvers av faggrupper i kommunehelsetjenesten, og på trinn 5 på tvers av helsetjenestenivå. Trening på dette nivået avhenger av at helsepersonell har tilegnet seg kompetanse beskrevet på trinn 1, 2 og 3.

Lommekort og skjema

Klikk her for å laste ned verktøy til bruk i praksis. Lommekort og skjema er tilgjengelig i filer for trykk og print.