Metoder og verktøy

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

KlinObsKommune - klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten

Publisert 15. april 2020 | Oppdatert 13. mai 2020

KlinObsKommune er en kompetansemodell som viser hvordan en gradvis kan øke klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten, begrenset til ABCDE-observasjoner. Kompetansemodellen består av en samordning og utvikling av eksisterende og nye læringsressurser som lanseres våren 2020. Merk at denne siden er under utvikling.

Her vil vi publisere læringsressursen KlinObsKommune - straks den er ferdigstilt. 

Trinn 1, tilpasset koronasituasjonen, er tilgjengelig på Kompetansebroen

På grunn av koronautbruddet foregår det stor bevegelse og omdisponering av personell i helse- og omsorgssektoren og medfører et massivt behov for opplæring. I den forbindelse er læringsressursen Klinisk observasjonskompetanse – Grunnleggende ferdigheter (tidligere kalt Vitale parametere – Grunnleggende ferdigheter) nå utvidet. Dette er gjort i samarbeid med utviklingssentrene, proACT Norge og Kompetansebroen.

Les mer her.

Foto: KlinObsKommune, kompetansetrappen