Målrettet miljøbehandling

Velkommen til den digitale kompetansepakken om
målrettet miljøbehandling

På denne siden finner du flere moduler som vil gi deg teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan du kan benytte målrettet miljøbehandling i møte med hjemmeboende, beboere eller pasienter i ulike aldre og med forskjellige sykdommer og lidelser. Modulene passer til deg som arbeider innen helse – og omsorgstjenesten. Vi anbefaler deg å gå igjennom modulen Personsentrert omsorg - en vei til verdighet før de andre modulene. Her vil du finne teori som gir et grunnlag for å utføre målrettet miljøbehandling. 

Nytt i 2024

Ny modul: Mitt møte med personer med utfordrende atferd- en vei til mestring og trygg samhandling. I denne modulen vil du lære mer om kommunikasjon og samhandling i møte med personer med psykiske sykdommer eller demens, som viser utfordrende atferd. Du finner den nederst på siden. 

Om den digitale kompetansepakken som handler om målrettet miljøbehandling

Dette er en samleside om den digitale kompetansepakken. Her finner du kursbeskrivelse, opplæringens oppbygning og informasjon for deg som skal arrangere gjennomgang av opplæringen sammen med dine kollegaer.

Personsentrert omsorg - en vei til verdighet

Denne grunnleggende modulen om miljøbehandling bør du gå igjennom før du fordyper deg i de andre modulene. Her vil du lære grunnleggende kunnskap som er vesentlig for å utføre målrettet miljøbehandling

Fysiske omgivelser - en vei til mestring og aktivitet

I denne modulen vil du lære mer om fysiske omgivelser som miljøbehandling i personsentret omsorg for personer med psykiske sykdommer eller demens.

Musikk og sang - en vei til trygghet og samspill

I denne modulen vil du lære om musikk og sang som målrettet miljøbehandling. Du lærer om hvorfor, og også hvordan du kan bruke musikk og sang i omsorgen for personer med demens eller psykiske sykdommer.

Måltider og mat - en vei til gode opplevelser

I denne modulen vil du lære om hvordan du kartlegger og tilrettelegger for at personer som bor hjemme, eller i omsorgsbolig, på sykehjem, helsehus, dagsenter og dagaktivitetstilbud kan klare mer selv under hele eller deler av måltidet.

Mitt møte med personer med utfordrende atferd- en vei til mestring og trygg samhandling

I denne modulen vil du lære mer om kommunikasjon og samhandling i møte med personer med psykiske sykdommer eller demens, som viser utfordrende atferd.