Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Mother and daughter

Demens i familien II

Publisert 20. januar 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

18 måneders kontrollert randomisert studie med 320 pasienter og deres pårørende fra 17 kommuner.

Prosjektleder: Inger Lise Markussen
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Vest-Agder
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2012
Ferdig: 2012

  • Halvparten av deltakerne skal delta i det psykososiale programmet, mens den andre halvparten får vanlig oppfølging i kommunene.
  • Et psykososialt støtteprogram for personer med demens og deres familier.
  • Intervensjonen for pårørende består av fem rådgivningssamtaler, undervisning om demens og deltakelse i åtte gruppesamtaler med fokus på hvordan man kan løse problemer relatert til demenssykdommen og omsorgsoppgavene. Pasientene skal delta i minst to av rådgivningssamtalene, få undervisning om demens og delta i åtte samtalegrupper parallelt med pårørendeintervensjonen.
  • Familiene i kontrollgruppen blir tilbudt informasjon om kommunens tilbud inklusive deltakelse på pårørendeskole der dette arrangeres. De primære og sekundære effektmålene er pasientens depressive symptomer, livskvalitet, ADL-funksjon, atferd og psykiske symptomer, samt pårørendes belastning, tid brukt til assistanse, depressive symptomer og livskvalitet. Tidspunkt for institusjonsinnleggelse og død er sekundære effektmål. Bruk av kommunale tjenester skal registreres og det skal foretas kostnadsanalyser.

Finansiering

Studien støttes med midler fra Norges forskningsråd, Nasjonalforeningen for folkehelsen bidrar med midler til gjennomføring av pasientintervensjon i prosjektet og Civitan (Norges forskningsfond for Alzheimers sykdom) bidrar med midler i delprosjektet.

Samarbeidspartnere

Kavli forskningssenter for aldring og demens, Bergen og Senter for omsorgsforskning, Vest, Høgskolen i Bergen.

Bakgrunn for prosjektet

Demens innebærer følelsesmessig belastning for personen som får sykdommen og nære pårørende. De fleste pårørende har behov for kunnskaper og støtte for å kunne mestre den nye livssituasjonen. Man vet ikke hvilket tilbud som fungerer best; et strukturert opplegg eller et tilbud hvor personen med demens og/eller dens pårørende ber om hjelp etter behov.

Hensikt og mål

Sammenligen nytteverdien av et ”strukturert støtteprogram” med ”tilbud om hjelp etter behov” for hjemmebeoende personer med demens og deres pårørende i forhold til bedre mestring og livskvalitet.

Tiltak

Individuelle rådgivningssamtaler med pasient og pårørende. Gruppesamtaler for pårørende, gruppesamlinger for personer med demens.

Gjennomføring

Prosjektet er under arbeid. Søgne og Songdalen startet opp desember 2010.

Spredning

Doktorgradsarbeid. Spres gjennom artikler.