Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 870849854

Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten - DigiPAS

Publisert 03. januar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Gjennom forskning og innovasjon samt erfaringer fra praksis, vil DigiPas prosjektet etablere kunnskap som er sentral for digitalisering i kommunehelsetjenesten både regionalt og nasjonalt.

Prosjektansvarlig:

USHT Telemark er samarbeidspart

Prosjektansvarlig: Skien kommune
Prosjektleder: SINTEF

Finansieringskilde: Oslofjordfondet

Prosjektleder: heidi.johnsen@porsgrunn.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Telemark
Status: Pågående
Periode: Juni 2018 – September 2020
Ferdig: 2020

Bakgrunn

Både pasientsikkerhet og digitalisering i helse- og omsorgssektoren er identifisert som sentrale områder i nasjonale føringer og i samfunnsdebatten. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten yter mange tjenester til brukere/pasienter, men uten at tjenestene er koordinert blir verken kvaliteten eller pasientsikkerheten tilfredsstillende ivaretatt. I tillegg er det svært ressurskrevende for kommunene, da mye tid forsvinner i intern koordinering, vurderinger, dokumentasjon, oppdatering av status og dialog med eksterne aktører. Det er behov for digitale verktøy for å støtte arbeidsprosessene knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene for å øke kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet.

Mål

Prosjektets ambisjon er å muliggjøre en helhetlig og systematisk oppfølging av pasienter for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk.

Prosjektet skal utvikle nye arbeidsprosesser som med støtte fra digitale verktøy forbedrer kvalitet og pasientsikkerhet i:

  1. kommunehelsetjenesten med fokus på hjemmetjenesten og
  2. i overganger mellom avdelinger, forvaltningsnivå og samarbeidsparter (institusjon, fastlege, legevakt, sykehus etc.).

Metode / tiltak

Forskningen i prosjektet skal gi kunnskap om hvordan nye arbeidsprosesser og digitale verktøy kan øke kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten. Sentral FoU-utfordring er hvordan nye arbeidsprosesser og organisering på den ene siden og digitale verktøy på den andre siden forbedrer pasientsikkerhetsarbeidet. Videre er det viktig å forstå samspillet med fagsystemene og utfordringer knyttet til implementering.

Prosjektet vil involvere ledelse, helsepersonell, pasienter og pårørende for å beskrive dagens praksis, identifisere utfordringer og utforme løsninger for å forbedre pasientsikkerheten.

Forskningsaktivitetene knyttes til kommunene og vil være praksisnære; teknologi- og tjenesteutvikling vil foregå gjennom innovasjonsprosesser som er forskningsstøttet og behovsdrevet. Prosjektet vil følge en iterativ og brukersentrert metodikk for tjenestedesign, der et grundig innsiktsarbeid etablerer kunnskap om behov og krav samt undersøker mulige løsninger.

Samarbeidspartnere

Skien kommune, SINTEF, Larvik kommune, Nedre Eiker kommune, Horten kommune, Sandefjord kommune, USN, IMATIS AS, KONSENS AS, USHT Telemark