Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Aldring og helse

Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter

Publisert 10. september 2020 | Oppdatert 14. september 2020

En intervensjonsstudie der medarbeidere møtes regelmessig i innovasjonsgrupper til refleksjon.

Prosjektansvarlig: USHT Viken (Østfold)
Prosjektleder: Håkon Johansen, hakon.johansen@io.kommune.no
Tema: Aktiv omsorg
Fylke: Viken (Østfold)
Status: Pågående
Periode: 2020-2021
Ferdig: 2021

Datainnsamling pågår. Tidligere forskning viser behov for ytterligere kartlegging av studiens fokusområder.  

Prosjektet ønsker å se nærmere på hvordan innføring av personsentrert omsorg, livshistoriesamtaler, «en-til-en kontakt», TID, forhåndssamtaler og risikovurdering for trykksår, hud og hudvurdering, samt trygghets- og mestringsskapende teknologi. Alt dette for at beboere, pårørende, ansatte og studenter erfarer et kvalitativt godt liv på sykehjem.

Vi er involvert i forskningsprosjektet i form av delprosjektleder for forhåndssamtale og leder refleksjonen i innovasjonsgruppe på en avdeling.  

Høgskolen i Østfold er prosjekteier. Prosjektleder er Vigdis A. Grøndahl, vigdis.a.grondahl@hiof.no.

Intervensjonene i prosjektet er å innføre personsentrert omsorg som verdigrunnlag og premissleverandør for

  • tverrfaglig virksomhet
  • forhåndssamtale
  • livshistoriesamtaler
  • systematisk en-til-en kontakt
  • TID-modellen
  • systematisk risikovurdering for vurdering av hud og sårutvikling samt gjennomføre forebyggende intervensjoner mot hudskader og trykksårutvikling