Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: EXDEM

Fysisk trening til sykehjemspasienter med demenssykdom

Publisert 14. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Undersøke om fysisk trening med høy intensitet kan ha en positiv effekt på funksjon og livskvalitet hos sykehjemspasienter med demenssykdom

Prosjektleder: Elisabeth Wiken Telenius, stipendiat og fysioterapeut, HiOA, Hovedveileder professor Astrid Bergland, HiOA, Medveileder professor Knut Engedal, NKAH og UiO
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2015
Ferdig: 2015

En stor forskningsstudie pågår i Oslosykehjemmene for å undersøke hvilken effekt intensiv styrke- og balansetrening har på funksjon og livskvalitet hos sykehjemspasienter med demenssykdom.

Prosjektets fulle navn er EXDEM - Effects of an exercise program for nursing home patients with dementia: a six months assessor blind randomized controlled trial.
 

Tiltak

160 studiedeltakere fordeles tilfeldig til en intervensjons- og kontrollgruppe. Treningsopplegget til intervensjonsgruppen, «High Intensity Functional Exercise» (HIFE), er utviklet av Håkan Littbrand og Erik Rosendahl ved Umeå universitet i Sverige (Littbrand et. al, 2009). HIFE er et program som består av funksjonelle øvelser som utfordrer beinstyrke, balanse og gangfunksjon. En fysioterapeut velger ut øvelser for hver enkelt deltager med bakgrunn i pasientens funksjonsnivå. Kontrollgruppen vil gjøre avspenningsøvelser til musikk og aktiviteter som spill, høytlesning eller lett fysisk aktivitet.

For å måle effekten av intervensjonen, vil parametre som ADL-funksjon, kognitiv funksjon, styrke, balanse, livskvalitet, depresjon og stress bli undersøkt. Testingen vil foregå rett før intervensjonen starter, umiddelbart etter intervensjonen er ferdig, og tre måneder etter for å se om eventuell effekt av treningen vedvarer.

Bakgrunn for prosjektet

Det har blitt gjort en del forskning på trening for eldre uten demens, og de studiene har demonstrert god effekt på ADL-funksjon, styrke, balanse og mental helse. Det er også påvist at trening for eldre kan redusere risiko for demens eller utsette utviklingen av demens fra tre til seks år (Barnes et al., 2007). Flere metaanalyser har vist at fysisk aktivitet kan bedre kognitiv funksjon hos eldre. Langt færre studier har blitt gjort på trening for pasienter med demens. Studier med moderat kvalitet har demonstrert at trening kan ha effekt på ADL-funksjon og depresjon hos pasienter med demens. Det gjennomføres derfor nå en større randomisert kontrollert studie for å få mer kunnskap om effekten av fysisk trening hos sykehjemspasienter med demens.

Samarbeidspartnere

  • Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Universitetet i Oslo
  • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
  • Ekstrastiftelsen Helse og Rehabilitering bidrar med finansiering av studien gjennom Nasjonalforeningen for folkehelse
  • Utviklingssenter for sykehjem i Oslo, Abildsø sykehjem, bidrar med delfinansiering og legger til rette for gjennomføring av studien
     

Referanser

  • Barnes, Whitmer and Yaffe (2007) Physical activity and dementia: the need for prevention trials. Exerc Sports Sci Rev 35 (1): 24-29
  • Littbrand, Lundin-Olsson, Gustafson, Rosendahl (2009) The effect of a high intensity functional exercise program on activities of daily living. A randomized controled trial in recidential care facilitations. J Am Geriatr Soc. Oct;57(10):1741-9

Kontakt: elisabeth-wiken.telenius@hioa.no