Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Implementering av utviklingssenter i hjemmetjenester

Publisert 23. mai 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Intervensjonsprosjektet: å skape en modell ved å fremme deltakelse fra medarbeiderne gjennom dialogkafé og refleksjonsgrupper.

Prosjektleder: Rigmor Einang Alnes, Høgskolen i Ålesund
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

HT- Nørve i Ålesund kommune har fått tildelt rollen som utviklingssenter i hjemmetjenester. For å skape kvalitative gode hjemmetjenester er det viktig å sørge for at personalet er ”medeiere” av utviklingssenteret og får tilrettelagt gode arenaer for refleksjon, ny kunnskapstilgang og systematisk forbedring.

Hensikten med prosjektet er utvikling og evaluering av modell for implementering av medarbeidernes evne til endring og bedring av praksis gjennom dialogkafé, refleksjonsgrupper og systematisk forbedringsarbeid.

Evalueringer vil bli gjort gjennom:

  • dokumentasjon av intervensjonen
  • tidsseriestudie av deltakernes erfaringer i start, midt og sluttperiode av intervensjonen
  • bruk spørreskjema
  • kvalitative intervju med ledere og medarbeidere i organisasjonen
  • logg fra lederne av refleksjonsgruppene
  • dokumentasjon av konkrete endringer som følge av intervensjonene i enheten.

Finansiering

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, Høgskolen i Ålesund, Ålesund kommune, ekstern finansiering søkes.

Samarbeidspartnere

  • Samarbeidsprosjekt mellom Ålesund kommune, Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge og Høgskolen i Ålesund
  • Medarbeidere: Bente Schei Skagøy, høgskolelektor og Sølvi Røsvik Vågen, høgskolelektor, Britt Krøvel Leder for Utviklingssenter for hjemmetjenesten.

Bakgrunn for prosjektet

Etablering av utviklingssenter for hjemmetjenester i Ålesund kommune, HT-Nørve og gjennom prosjektet ville en sikre at enheten har tilstrekkelig kompetanse og en tydelige arenaer for faglig utvikling.

Hensikt og mål

Skape engasjement hos medarbeiderne for forbedring og endring. Finne konkrete områder for forbedring Sette i gang tiltak for forbedring (kvalitetsindikatorer) Evaluere forbedringstiltak

Tiltak

Gjennomføring av dialogkafé for alle medarbeidere i virksomheten for å: • skape forståelse og kunnskap om ”Kunnskapsbasert praksis” • utvikle visjon for HT-Nørve • skape oppmerksomhet om kvalitetssikring i organiasjonen Gjennomføring av refleksjonsgrupper: • for å utvikle medarbeidernes erfaringskunnskap/innhente ny kunnskap • for å oppdage forbedringspotensialer i enheten • foreslå mulig endring Leder for refleksjonsgruppene sammen med prosessledere og enhetens ledere sikre videreføring av ideer/endringer. Velge ut/dokumentere kvalitetsindikatorer.

Gjennomføring

Fem dialogkaféer er gjennomført. Refleksjonsgrupper: oppstart februar 2011.

Spredning

Rapport og artikler publisert i norske og/eller utenlandske tidsskrifter.