Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 527816933

Reinblod og biprodukter

Publisert 11. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Hvilke tappemetoder for blod som finnes og hvilke er mest egnet til å tappe reinblod? Prosjektet handler om hvordan man kan få samisk tradisjonsmat inn i institusjoner med eldre i samisktalende kommuner, men også ut til samfunnet for øvrig.

Prosjektansvarlig:

USHT samisk

Senter for omsorgsforskning

Finansieringskilde: Sametinget, Fylkesmannen, Reindriftens Utviklingsfond (RUF), Stiftelsen Olav Thon

Prosjektleder: Kristine G. Grønmo: kristine.groenmo@karasjok.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Finnmark
Status: Pågående
Periode: Oktober 2017 – april 2018
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

Man ser at de eldre med samisk bakgrunn, som bor på sykehjem og eldreinstitusjoner blir fratatt muligheten til å få servert den samiske tradisjonsmaten de har levd på hele livet sitt. Denne tradisjonsmaten er viktig for denne gruppen både ernæringsmessig og kulturelt. Et tidligere prosjekt, der pårørende ble spurt om hva de eldre savner når de bodde på institusjon viste at det de savnet mest var tradisjonsmat der blod, innmat, fersk innlandsfisk var viktige råvarer. Pårørende opplever som en belastning ikke å kunne hjelpe sine i saken; det handler om verdighet, akseptasjon og trygghet.      

Mål

Målet er å få til en metode ved et slakteri i Finnmark med å tappe reinblod, foredle, pakke og distribuere og gjøre det tilgjengelig i landets butikker.

Metode / tiltak

Med moderne og effektive samlingsfabrikker som er tilgjengelig i dag, er samling av spiselig, høy kvalitets blod fra gris og storfe nokså enkel - og merkbart lønnsomt. Dette utføres i for eksempel Danmark, og er noe av metodene man ser på og som man ønsker å overføre til bruk for tapping av reinblod ved dette slakteriet.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Få i gang en prosess med å få godkjent tapping av reinblod i slakteri i Norge.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Dette prosjektet kan realisere tilgang på reinblod som en del av kostholdet også på institusjoner – og være tilgjengelig for alle i Norge.

Samarbeidspartnere

Mattilsynet i Finnmark, Direktøren i Mattilsynet i Norge, Min Boazu – nyetablert slakteri.