Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Portrait of three women.

Samarbeid og kommunikasjon med pårørende

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Undersøkelse av pårørendes opplevelser og erfaringer; utvikling og utprøving av verktøy for kommunikasjon med pårørende.

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2001-2004
Ferdig: Eldre

Samarbeidspartnere

  • Betanien Diakonale Høgskole
  • Bergen kommune

Bakgrunn for prosjektet

Kommunikasjonsproblemer og konflikter mellom pårørende og personale oppstår lett når et familiemedlem flytter til sykehjem. Studier viser at pårørende opplever ansvar for å etablere kontakt og kommunikasjon med personalet

Hensikt og mål

Sette kommunikasjon og samhandling i system, og utprøve modell for møtepunkt mellom pårørende og personale.

Tiltak

Undersøke hvordan pårørende opplever å få sine nærmeste på sykehjem og hvilke erfaringer de hardde vedrørende samarbeid og kommunikasjon med personalet. Utvikle og prøve ut verktøy for kommunikasjon med pårørende.

Gjennomføring og resultater

  • Dybdeintervju med 9 pårørende.
  • Utarbeiding av skjema og maler
  • Informasjonsbrosjyrer

Spredning

  • Rapport 2/2004 Nasjonalt formidlingssenter i geriatri
  • Artikkel i fagbladet 2006
  • Diverse kurs