Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Portrait of mature woman.

Utvikling av kvalitative gode tjenestetilbud til brukere i åpen omsorg

Publisert 04. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Dette prosjektet skal gi svar på hvordan kommunene kan utvikle og vedlikeholde kvalitative gode tjenestetilbud

Prosjektleder: Solrun G.Holm
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2014
Ferdig: 2014

Vi skal:

 • analysere innholdet i Vedtaket om pleie- og omsortstjenester og hvordan det endrer seg over tid
 • kartlegge hvilken ressursbruk vedtak utløser i et nedenfra og opp perspektiv og hvordan systemet påvirker individers beslutninger og handlinger – og dermed i hvilket omfang det virker fremmende for helsetjenestens målsettinger.

Samarbeidspartnere

 • UHT Nordland
 • Hjemmetjenesten i Vestvågøy og Sortland kommune
 • Universitetet i Nordland
 • Kommuneoverlegen

Finansiering

 • Fondsregion Nord-Norge
 • Vestvågøy kommune
 • Sortland kommune
 • Universitetet i Nordland

Bakgrunn for prosjektet

Nord-Norge har en kommunestruktur med mange småkommuner. Offentlig sektor er vesentlig for samfunnsutviklingen og velferden. Konkurransen om arbeidskraft, de lange avstandene og perifer beliggenhet utgjør en stor utfordring for kommunesektoren når det gjelder å utvikle et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Det gjelder både allmenne tilbud til befolkningen, men ikke minst kvalitative gode velferdstilbud til flere svake brukergrupper. En trenger å utvikle mer kunnskap om hvordan kommunene møter disse utfordringene, og særlig hvordan kommunene utvikler og vedlikeholder gode tjenestetilbud i åpen omsorg. Samhandlingsreformen skaper ny utfordringer hvor kommunene må forvalte sine ansvarsposisjoner og oppgaver på en helhetlig måte, med utgangspunkt i brukernes og pasientenes behov for koordinerte helse- og omsorgstjenester, og innenfor de myndighetsmessige rammer som følger av lov og budsjettvedtak.

Hovedmål

 • å få kunnskap om hva som forstås med gode tjenestetilbud relatert til kvalitet i pleie og omsorgstjenesten
 • å få kunnskap om hvilke tilbud tjenestemottaker får
 • å utvikle og forbedre tjenestetilbudet slik at det fanger opp de nye behovene
 • samhandlingsreformen legger opp til

Spredning

Det vil bli holdt regelmessige seminarer og workshops med de ansatte i kommunene. Det er også aktuelt at samarbeidspartnerne holder en større konferanse i 2014 med Utvikling og vedlikehold av kvalitative gode tjenestetilbud til brukere i åpen omsorg som tema. Det er også aktuelt å presentere resultat fra prosjektet i fagtidsskrift og lokalavisene i tillegg til Publisering i vitenskapelige tidsskrifter