Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 647358008

Voksenskole for personer med demenssykdom

Publisert 04. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Dette er et fremtidsrettet aktivitetstilbud der personer med demens får undervisning på forskjellig vis; kognitiv trening – «hjernegymnastikk», med bl.a. hukommelsestrening og kognitiv stimulering, arbeid i verksted, mosjon, musikkterapi osv.

Prosjektansvarlig:

USHT Aust-Agder, part i et forskningsprosjekt

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Berit Westbye: berit.westbye@grimstad.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Aust-Agder
Status: Pågående
Periode: Høsten 2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Grimstad kommune ønsker å gi et nytt tilbud til personer med demenssykdom. Vi tenker at dette kan bli et nytt og innovativt aktivitetstilbud i Grimstad kommune.

Mål

Høsten 2018 skal brukes til å planlegge skolen, lage materiell og tilrettelegge for oppstart etter nyttår 2019.

Samarbeidspartnere

Jobbsentralen i Grimstad kommune, Senter for omsorgsforskning - sør, Ålborg kommune, University of Northampton