Forsiden/Utviklingssentre/Hedmark

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark

USHT Hedmark alle ansatte hvit bakgrunn.jpg

Besøksadresse: Ankerskogen (4. etg.), Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar
Hjemmeside: Utviklingssenter i Hedmark
Facebook: Følg oss på Facebook!
Kontaktperson:

Irene Mari Røen, leder
Mobil 906 52 165
Epost irene.mari.roen@hamar.kommune.no

Om oss:

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Hamar er vertskommune for utviklingssenteret i Hedmark. For mer informasjon se vår hjemmeside.

Nasjonale satsingsområder for 2019 er :

• Demensplan 2020
• Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, 
  herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
• Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
• Eldrereformen Leve hele livet

Disse kan du kontakte vedrørende de ulike satsningsområdene:

NavnKontaktinformasjonSpør meg om
Bente Ødegård Kjøsbente.kjos@hamar.kommune.noPasientsikkerhet/kvalitetsarbeid/
tjenesteutvikling/forskning/innovasjon
Stine Hellebergshaugenstine.hellebergshaugen@hamar.kommune.noForebyggende helsearbeid
Reidun Hovreidun.hov@hamar.kommune.noPårørendearbeid/lindrende omsorg/forskning/utviklingshemming
Marit Toverudmarit.toverud@hamar.kommune.noHelserett/etikk/ernæring/
forbedringsarbeid
Gunhild Smedåsgunhild.smedas@hamar.kommune.noIT/markedsføring/administrativt
Wenche FjeldWenche.Fjeld@hamar.kommune.noAldring/Seksualitet
Irene Mari Røenirene.mari.roen@sykehuset-innlandet.noDemensomsorg/forskning
Rikke Anita Torgersenrikke.anita.torgersen@hamar.kommune.noTjenester til personer med utviklingshemming
Susanne Sønderbosusanne.sonderbo@hamar.kommune.noForebyggende helsearbeid

Nettverk og fagarrangementer for 2019:

Februar - oktober - Læringsnettverk. Opplæring i pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid. Samarbeid med USHT Oppland og Fylkesmannen i Innlandet. Honne, Oppland.

3. sept - Introduksjon i opplæringspakken "Lindrende omsorg og behandling". Kongsvinger.

3. sept - Nettverkssamling, samling nr 2 for ansatte innen tjenester til personer med utviklingshemming. Terningen Arena. Elverum.

26. sept - Fagdag om pårørendearbeid for helse- og omsorgsarbeidere, med Helene Sandvig, Hamar kulturhus. 

Høst 2019 - Mitt livs ABC. Åsnes og Eidskog 22. august.

Februar 2020 - Trenger vi å snakke om det? 4- dagers kurs.

Sept – okt- Leve hele livet - dialogmøter med kommuner i Hedmark, i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet og KS, Tynset 18.september, Grue 28.oktober og Hamar 29.oktober.

November- Fagnettverk for sykehjemsleger i Innlandet.

November - Informasjonsdag for ledere om læringsnettverk i pasientsikkerhet.

Samarbeidspartnere:

 • Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, SIHF
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Frivilligsentralene i Hedmark
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Helse og omsorgstjenesten i kommunene i Hedmark
 • Hjemmetjenester og sykehjem i alle kommunene i Hedmark
 • Høgskolen i Innlandet
 • Karlstads Universitet
 • Kompetansesenteret for lindrende behandling, helseregion øst
 • Kreftforeningen nasjonalt og distrikt Innlandet
 • KS, Hedmark og Oppland
 • Lovisenberg Diakonale sykehus Hospice Sangen
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen Hedmark
 • NTNU i Gjøvik
 • OsloMet - storbyuniversitetet (Tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
 • Røde Kors Hamar
 • Senter for omsorgsforskning, Østlandet, NTNU i Gjøvik
 • Sykehuset i Innlandet