Forsiden/Utviklingssentre/Hedmark

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark

USHT Hedmark alle ansatte hvit bakgrunn.jpg

Besøksadresse: Ankerskogen (4. etg.), Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar
Hjemmeside: Utviklingssenter i Hedmark
Facebook: Følg oss på Facebook!
Kontaktperson:

Irene Mari Røen, leder
Mobil 906 52 165
Epost irene.mari.roen@hamar.kommune.no

Om oss:

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Hamar er vertskommune for utviklingssenteret i Hedmark. For mer informasjon se vår hjemmeside.

Nasjonale satsingsområder for 2019 er :

• Demensplan 2020
• Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, 
  herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
• Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
• Eldrereformen Leve hele livet

Disse kan du kontakte vedrørende de ulike satsningsområdene:

NavnKontaktinformasjonSpør meg om
Bente Ødegård Kjøsbente.kjos@hamar.kommune.noPasientsikkerhet/kvalitetsarbeid/
tjenesteutvikling/forskning/innovasjon
Stine Hellebergshaugenstine.hellebergshaugen@hamar.kommune.noForebyggende helsearbeid
Reidun Hovreidun.hov@hamar.kommune.noPårørendearbeid/lindrende omsorg/forskning/utviklingshemming
Marit Toverudmarit.toverud@hamar.kommune.noHelserett/etikk/ernæring/
forbedringsarbeid
Gunhild Smedåsgunhild.smedas@hamar.kommune.noIT/markedsføring/administrativt
Wenche FjeldWenche.Fjeld@hamar.kommune.noAldring/Seksualitet
Irene Mari Røenirene.mari.roen@sykehuset-innlandet.noDemensomsorg/forskning
Rikke Anita Torgersenrikke.anita.torgersen@hamar.kommune.noTjenester til personer med utviklingshemming


Nettverk og fagarrangementer for 2019:

11. januar - Oppstart av kurset "Trenger vi snakke om det?". Kursdag 1 av 4. Terningen Arena, Elverum.
16. januar - Læringsnettverk i innsatsområde ernæring, Trysil (andre samling).
22. januar – Introduksjon i opplæringspakken "Lindrende omsorg og behandling". Finsalhagen, Hamar.
21.-22. januar, 8. februar. Kurset "Trenger vi snakke om det?". Kursdag 2-4. Terningen Arena, Elverum.
Februar - oktober - Læringsnettverk. Opplæring i pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid. Samarbeid med USHT Oppland og Fylkesmannen i Innlandet. Honne, Oppland.
27. februar - Nettverkskonferanse for ansatte innen helse og omsorg i Hedmark, Terningen Arena, Elverum.
26. mars - Nettverkskonferanse for ansatte som jobber innen tjenesten for personer med utviklingshemming i Hedmark.
4. april – Erfaringsutveksling for USHT nasjonalt. Gardermoen.
22. mai - Læringsnettverk i innsatsområde ernæring, tredje samling. Trysil.
3. september - Introduksjon i opplæringspakken "Lindrende omsorg og behandling". Hamar.

Samarbeidspartnere:

 • Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, SIHF
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Frivilligsentralene i Hedmark
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Helse og omsorgstjenesten i kommunene i Hedmark
 • Hjemmetjenester og sykehjem i alle kommunene i Hedmark
 • Høgskolen i Innlandet
 • Karlstads Universitet
 • Kompetansesenteret for lindrende behandling, helseregion øst
 • Kreftforeningen nasjonalt og distrikt Innlandet
 • KS, Hedmark og Oppland
 • Lovisenberg Diakonale sykehus Hospice Sangen
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen Hedmark
 • NTNU i Gjøvik
 • OsloMet - storbyuniversitetet (Tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
 • Røde Kors Hamar
 • Senter for omsorgsforskning, Østlandet, NTNU i Gjøvik
 • Sykehuset i Innlandet