Forsiden/Utviklingssentre/Oppland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland

Fellesbilde Oppland_500x500.jpg

Besøksadresse: Haugtun omsorgssenter
Storgate 33
2821 Gjøvik
Hjemmeside:

Gjøvik kommune - Utviklingssenter for sykehjem i Oppland

Facebook: Følg oss på Facebook!
E-post: usht.oppland@gjovik.kommune.no
Kontaktperson: Målfrid Schiager, malfrid.schiager@gjovik.kommune.no

Om oss

Gjøvik kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland (USHT Oppland) . Senteret er organisert i HO-Utvikling i Gjøvik kommune, og er lokalisert på Haugtun sykehjem. Vårt hovedmål er å bidra til at de ansatte i helse- og omsorgstjenestene får nødvendig kompetanse for å sikre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene i Oppland fylke.

 I 2017 ble det inngått en samarbeidsavtale med de seks kommunene Sel, Lesja, Dovre, Lom, Skjåk og Vågå for å etablere en satellitt i Nord-Gudbrandsdal. En av våre ansatte har arbeidssted på Dombås i Nord-Gudbrandsdal. Vi ønsker at dette samarbeidet skal gi oss nyttige erfaringer for å kunne etablere satellitter i flere regioner i Oppland.

USHT gir kommunene i Oppland tilbud om kompetanseutvikling ved å tilby ulike typer kurs, ABC-opplæring knyttet til flere fagområder og læringsnettverk innenfor pasientsikkerhetsprogrammet. Våre opplæringstilbud koordineres gjennom det regionale kompetansesamarbeidet i Gjøvikregionen (ReKs). Oppland er et fylke med lange avstander, og flere av våre kurs/seminarer overføres derfor via videokonferanse eller streaming. Dette tilbudet er noe vi vil videreutvikle framover.

Vi har mange ulike utviklingsprosjekter pågående og er delaktig i ulike satsninger og oppdrag.

USHT Oppland har et bredt og allsidig faglig perspektiv, som stadig er i utvikling, ut fra hvilke oppgaver USHT til enhver tid har.

Våre primære innsatsområder er:

 • Pasientsikkerhet
 • Psykisk helse
 • Rus
 • Demens
 • Velferdsteknologi
 • Pårørende
 • Frivillighet
 • Flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Etikk
 • Innovasjon
 • Utviklingshemming
 • Folkehelse

Se listen under for hvem du kan kontakte vedrørende de ulike innsatsområdene:

Nettverk og fagarrangementer 2018

Vår kursvirksomhet kan følges via ReKs sin facebookside: ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid i Gjøvikregionen . Fullstendig kursprogram og påmeldingsinfo finner du her: Gjøvik kommune - Regionale kurs .

Noen eksempel på nettverk og fagarrangementer våren 2018:

 • Læringsnettverk - ledelse av pasientsikkerhet
 • Læringsnettverk - valgfrie innsatsområder
 • Fagdag psykisk utviklingshemmede
 • proACT
 • Etikknettverk for ledere og refleksjonsveiledere
 • Pårørendeprogrammet
 • Velferdsteknologiens ABC
 • Mitt livs ABC
 • Demensomsorgens ABC
 • ABC Musikkbasert miljøbehandling
 • Samling for ABC-kontakter i Oppland
 • Utdanningsforberedende kurs i helsefag
 • Lindrende dag

Samarbeidspartnere

Senteret har et tett samarbeid med Senter for omsorgsforskning (region Østlandet). Forøvrig samarbeider vi med Fylkesmannen i Oppland, ulike fag- og forskningsmiljøer, kommuner, spesialisthelsetjenesten, universitet, Oppland fylkeskommune, frivillige- og brukerorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, andre USHT og øvrige virksomheter.