Forsiden/Utviklingssentre/Rogaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland

fellesbilde rogaland.jpg

Besøksadresse: Helsehuset Stavanger
Badehusgata 37
4014 Stavanger
Telefon: 51 50 81 00
Hjemmeside: stavanger.kommune.no/usht
Facebook: Følg oss på Facebook!
Kontaktperson: Unni Rostøl, unni.rostol@stavanger.kommune.no


Om oss:

Stavanger kommune er vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland. Utviklingssenteret er lokalisert til Helsehuset Stavanger som ligger under kommunalavdeling for Helse og velferd.

Ansvarsområdet vårt er de 18 sørlige kommune i Rogaland.

Satsingsområder i 2019:

 • Kvalitet og pasientsikkerhet
  • Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og klinisk geriatrisk vurderingskompetanse (ABCDE-prosjektet)
  • Forebygging og behandling av underernæring
  • Ernæring, tann og munnhelse
  • Prosjekt måltidsvenn
  • Inviterte til deltagelse i læringsnettverket «Pasientsikker ledelse»
    
 • Demensplan 2020
  • Organisering og nye arbeidsformer
  • Demensnettverk
  • Oppfølging av demensplan vertskommune
  • Bli med i etablering av demensskole
  • Samarbeid om demens med regionalt kompetansesenter Sesam
    
 • Stortingsmelding 15 Leve hele livet
  • USHT skal være en del av det regionale støtteapparatet i fylket
  • Vi skal spre kunnskap om reformens innhold
  • Vi skal gi støtte, veiledning og invitere til læringsnettverk og erfaringsdeling mellom kommunene.
    
 • Fornyelse og innovasjon
  • Interkommunalt nettverk VFT
  • Interkommunalt implementeringsprosjekt velferdsteknologi
  • Velferdsteknologiens ABC
  • Universell utforming
    
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming           
  • Arrangere samlinger for «Mitt livs ABC» Et tverrfaglig opplæringstilbud for å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming.
  • Arrangere fagdag for denne målgruppen for første gang.
  • Etablere ressursgruppe for dette tjenesteområdet.
    
 • Forskning
  • Deltakelse i forskernettverk og forskningsprosjekter
  • Tilrettelegging for forskning i kommunehelsetjenesten
  • Bygge egen forskningskompetanse

Informasjon om ansatte USHT Rogaland:

 

Ansatte 2019_1

Ansatte 2019_2