Søkeresultater

Tidsperiode

SMART - en stressmestringsapp

Stress Mestrings Aktiviteter for Robusthets Trening 

Fra ikke-tvang til tvang

Samtykkekompetanse og bruk av tvang og makt når pasienten motsetter seg helsehjelp er viktige områder og ha kunnskap om for deg som helsepersonell!

Kartlegging og nyttige verktøy

“Det er jo ingenting som hjelper”

Årsaker til utfordrende atferd

Hvorfor har personen utfordrende atferd?  

Regionalt nettverk i universell utforming og velferdsteknologi

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har etablert og skal drifte et regionalt kompetansenettverk om velferdsteknologi og universell utforming. Brukermedvirkning og brukerkunnskap vil ha hovedfokus, og vi vil arbeide for at denne dimensjonen får en solid plass i utviklingen fremover.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>