Søkeresultater

Tidsperiode

Vi som hjelpere kan bidra til å forebygge aggressiv og utfordrende atferd

Forskning viser at det i stor grad rettes fokus på brukeren når man skal forklare årsaken til vold, men vi som hjelpere kan bidra til å forebygge slik atferd.

Ny presentasjon

Vennligst oppdatert Tittel og Ingress!

Ny presentasjon

Vennligst oppdatert Tittel og Ingress!

Erfaringsnettverk demens

Presentasjoner fra Erfaringsnettverk demens er nå lagt ut. Presentasjoner er fra samlingen som ble avholdt 10.11.21 med tema: Samskaping og samproduksjon.

Webinar: Ernæring for sårbare grupper

Presentasjoner og opptak fra webinar "Ernæring for sårbare grupper" 13.10.21 er nå tilgengelig. Webinaret retter seg mot tjenester for personer med utviklingshemming. Formålet med webinaret er å bidra til kunnskapspåfyll samt utveksling av kunnskap og erfaringer mellom fagfolk innen kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, forskning og undervisning.

Ny presentasjon

Vennligst oppdatert Tittel og Ingress!

Fag- og inspirasjonskonferansen 2021: Aldersvennlig Oslo - Leve hele livet

USHT Oslo og Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerte 10. juni fag- og inspirasjonskonferanse for fagansvarlige og ledere i alle hjemmetjenester, helsehus og langtidshjem, KAD, Forsterket rehabilitering Aker og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede i Oslo. Her finner du presentasjoner og opptak fra konferansen som er godkjent for deling.

Styringsdokumenter

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester må følge nasjonale føringer, beskrevet i følgende dokumenter:

FRA

Hvis du arbeider på FRA hør med din leder hvilke sjekklister du skal benytte.

KAD

Hvis du arbeider på KAD hør med din leder hvilke sjekklister du skal benytte.

Fastlege

Fastlegens rolle i gode pasientforløp

Hjemmetjeneste

Sjekklister (versjon 3) utviklet for hjemmetjenesten i Oslo kommune. Andre kommuner kan gjerne benytte seg av sjekklistene. Sjekklistene ble sist oppdatert høsten 2019 og ikke blir oppdatert videre. I Oslo kommune jobbes det videre med pasientforløp på andre måter, blant annet gjennom prosjektet ELISE. Har du spørsmål til Oslo-modellen? Kontakt Oslo kommune ved Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo: SFF@hel.oslo.kommune.no. 

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>