Gode pasientforløp – Oslomodellen

FRA

Sjekklistene for FRA er under bearbeidelse. Hvis du arbeider på FRA hør med din leder hvilke sjekklister du skal benytte.

Verktøy

Hva er viktig for deg - skjema.pdf

Hva er viktig for deg. Intervjuguide PSFS.pdf

barthels-adl-indeks.pdf

ISBAR sikker kommunikasjon.pdf

NEWS sikker kommunikasjon.pdf

SAFE (revidert 2018).pdf

SPPB manual.pdf

Gerica-manualer

For alle oppdaterte Gerica-manualer se PRO-portalen. Du finner PRO-portalen på Oslo kommunes intranett, Helseetaten.

Prosedyrer

Relevante prosedyrer finner du i EQS, Oslo kommunes kvalitetssystem.

Veileder

IPLOS Veileder.pdf