Gode pasientforløp – Oslomodellen

Hjemmetjeneste

Sjekklister (versjon 3) utviklet for hjemmetjenesten i Oslo kommune Andre kommuner kan gjerne benytte seg av sjekklistene.

Verktøy for hjemmetjenesten

Hva er viktig for deg - skjema.pdf

Hva er viktig for deg. Intervjuguide PSFS.pdf

GDS. Verktøy for kartlegging av depresjon.pdf

Tiltakspakke forebygging av fall i hjemmetjeneste.pdf

ISBAR sikker kommunikasjon.pdf

NEWS sikker kommunikasjon.pdf

SAFE (revidert 2018).pdf

SPPB manual.pdf

Gerica-manualer

Det er utarbeidet en Gerica-manual for Gode pasientforløp.

For alle oppdaterte Gerica-manualer se PRO-portalen. Du finner PRO-portalen på Oslo kommunes intranett, Helseetaten.

Prosedyrer

Relevante prosedyrer finner du i EQS, Oslo kommunes kvalitetssystem.

Veiledere

IPLOS Veileder.pdf

 

KÅRE_brukerstemme_org_HJEMMETJ-03.png