Søkeresultater

Tidsperiode

Ny presentasjon

Vennligst oppdatert Tittel og Ingress!

Fagdag 13 april 2023 i Bø

Her finner dere presentasjonene fra fagdagen om pasientsikkerhet og samarbeid i Bø

21.3.23 Fagnettverk Hverdagsrehablitering

Her finner dere presentasjon og oppsumeringer fra nettverkssamlingen 21. mars 2023

Invitasjoner

Invitasjoner og program for våre aktiviteter

Fagutviklernettverk møte 12.1.23

Her finner dere presentasjoner fra nettverksmøtet

Fagdag rehabilitering 2022

28. september arrangerte USHT Vestfold og Telemark (Telemark) Fagdag rehabilitering på Bø Hotell. Presentasjoner godkjent for deling finner du her.

Ny presentasjon

Vennligst oppdatert Tittel og Ingress!

Forskningsdagen 2022

Presentasjoner og artikler fra Forskningsdagen 13.09.22

Samtykkeerklæring GDPR

Les mer om dine rettigheter for innhenting av data

Ny presentasjon

Vennligst oppdatert Tittel og Ingress!

Ny presentasjon

Vennligst oppdatert Tittel og Ingress!

Ny presentasjon

Vennligst oppdatert Tittel og Ingress!

Ny presentasjon

Vennligst oppdatert Tittel og Ingress!

Webinar: Ernæring for personer med utviklingshemming

I samarbeid med Regionalt kunnskapssenter om habilitering (RHAB), NTNU, Tannhelsetjenesten Trøndelag og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe), Helse Midt-Norge arrangerte Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Trøndelag webinaret «Ernæring for personer med utviklingshemming» den 7. juni. Her finner du opptak fra webinaret.

Webinar: Tilrettelegging for å bo hjemme

Det regionale støtteapparatet i Trøndelag arrangerte 2.juni et webinar med fokus på tilrettelegging for å mestre å bo lenger hjemme. Her finner du opptak av presentasjonene, som er godkjent for deling.

Inspirasjonsdag 20. mai

Del 2: etter lunsj

Inspirasjonsdag 20. mai

Del 1: før lunsj

Ernæring for personer med utviklingshemming

I samarbeid med Regionalt kunnskapssenter om habilitering (RHAB), NTNU, Tannhelsetjenesten Trøndelag og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe), Helse Midt-Norge arrangerte Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Trøndelag webinaret «Ernæring for personer med utviklingshemming» den 24.mars. Her er opptak fra samlingen:

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>