Forsiden/Utviklingssentre/Trøndelag (Verdal)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Trøndelag (Verdal)

Ansatte USHT Verdal høst 2019
USHT Trøndelag (Verdal)


Besøksadresse: Vektergata 7-9, Verdal
Postadresse: Vektergata 7-9, 7653 Verdal
Facebook: Besøk vår Facebook-side!
E-post: utviklingssenter@verdal.kommune.no 
Telefon: 924 55 886 
Kontaktperson: Bjørn Magne Lyngstad, leder. bjorn.lyngstad@verdal.kommune.no

Om oss

Utviklingssenteret i Verdal bistår kommunene i Trøndelag med å lage bedre tjenester for innbyggerne.

Gjennom en tverrfaglig, helhetlig og fleksibel tilnærming understøtter vi utviklingsprosesser som gir framtidsrettede tjenester tilpasset brukerbehov og lokale behov. Vårt team har støtte fra mange flinke fagpersoner og ledere i Verdal kommune og forskningsbistand fra Senter for omsorgsforskning, midt.   

Ansatte

Bjørn Magne Lyngstad (leder)
Det mest spennende med å være leder for Utviklingssenteret i Verdal at vi kan bistå kommunene med å lage enda bedre tjenester for innbyggerne. Jeg brenner for tverrfaglig jobbing og å finne en god vei ut av de små og store flokene vi går oss inn i. Jeg har jobbet jeg mye med utviklings-, forbedrings- og innføringsarbeid – gjerne i tett samarbeid med brukere, ledere og ansatte.  

Fag- og kompetanseområder: Endringsledelse, tjenestedesign, prosessledelse 

Gro Nina Helberg
Jeg jobber som rådgiver i utviklingssenteret og som kreftkoordinator i Verdal kommune. Jeg er opptatt av kunnskapsformidling og kompetanseheving på tvers av faggrupper og alle nivå i organisasjonen, og har tidligere jobbet som prosjektleder i tre år. Utdannet sykepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk, smertelindring & palliasjon, helserett, og ledelse og ressursstyring. 

Fag- og kompetanseområder: Palliasjon, pårørendearbeid, helserett, dokumentasjon

Gunhild Lersveen
Jeg er prosjektleder for prosjektet Trygge ansatte, trygge brukere (palliasjon) og har tidligere for prosjektet Helhetlige pasientforløp i hjemmet. Pasientforløp, brukermedvirkning, samhandling og prosjektarbeid er viktige arbeidsområder for meg. I tillegg er jeg særlig opptatt av utvikling av sykepleiefaget og helsetjenestene. Jeg har en videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår og studerer nå til en mastergrad i klinisk sykepleie. 

Fag- og kompetanseområder: Pasientforløp, klinisk sykepleie, ikke-helende sår

Vibeke Berg Forås

Jeg er pådriver for kompetanseheving og pasientsikkerhet i kommunene og er opptatt av at innbyggerne i kommunene får helsetjenester av god kvalitet. Jeg jobber med pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk, kompetanseutvikling og kompetansestyring. Jeg er også opptatt av at vi skal ha gode implementeringsprosesser. Jeg er utdannet sykepleier med mastergrad i klinisk helsevitenskap.

Fag- og kompetanseområder: Forbedringsmetodikk, prosessledelse, kompetansestyring, pasientsikkerhet.  

Siri Andreassen Devik
Jeg er prosjektleder og bidrar med forskningsfaglig støtte til flere prosjekter Utviklingssenteret har ansvar for. Jeg er forsker og førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, midt, og Nord universitet. PHD i sykepleievitenskap fra Fakultet for Omvårdnad, Mittuniversitetet i Sverige (2012- 2016).

Fag- og kompetanseområder: Etikk, fall og pasientsikkerhet, legemiddelbruk, palliasjon

Støtteteam

Milda Alice Staldvik Svestad, prosjektleder. Fag- og kompetanseområder: Velferdsteknologi, fagsystem, Helseplattformen

Ingunn Sund Forbord, avdelingsleder. Fag- og kompetanseområder: Demensomsorg, personsentrert omsorg, livsglede

Janne Haugan Rotmo, fagkoordinator. Fag- og kompetanseområder: Fallforebygging

Janne Kristin Hermann, miljøterapeut. Fag- og kompetanseområder: Utviklingshemning og seksuell helse

Kompetanse

Vår kompetanse på organisasjons- og tjenesteutvikling inkluderer:

  • Forbedringsmetodikk
  • Helhetlige pasientforløp
  • Prosessledelse
  • Tjenestedesign
  • Bruker- og pårørendemedvirkning i tjenestene
  • Prosjekt- og teamorganisering
  • Innføringsarbeid og endringsledelse 
  • Kompetansekartlegging og -utvikling

Vår fagkompetanse inkluderer demensomsorg, seksuell helse og utviklingshemming, palliasjon og lindring, pårørendestøtte for alvorlig syke, kreftomsorg, helserett og sosiale rettigheter, veiledningskompetanse, målrettet miljøarbeid, dokumentasjon og pleie og behandling av ikke-helende sår. 

Vi bidrar med erfaringsdeling mellom kommunene og kan være en rådgiver eller deltaker i prosjekter eller andre satsinger i eller på tvers av kommunene. Vi opprettholder et nettbasert ledernettverk og arrangerer Ledertreff som tar for seg aktuelle ledertemaer og er tilgjengelig på nett.