Forsiden/Utviklingssentre/USHT samisk

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark

Sámi álbmoga buhcciidruovttuid ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Finnmárkkus

Besøksadresse: Fitnodatgeaidnu 46
Sentrumsbygget, 2. etg.
9730 Karasjok
Postadresse:

Boks 84
9735 Karasjok

Hjemmeside: www.karasjok.kommune.no
Kontaktperson: Kristine Grønmo, leder. Tlf: 920 28571, E-Post: kristine.groenmo@karasjok.kommune.no


Kárášjoga gielda Karasjok kommune er fra 2018, tildelt status som vertskomme for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for den samiske befolkningen i Finnmark.

Viktigste satsningsområder:

 • Likeverdige helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen
 • Styrke samisk kulturoverføring i omsorgstjenesten
 • Sørge for spredning av kunnskap om samiske helse- og omsorgsforhold
 • Kulturforståelse «Leve hele livet»
 • Flere alternative dagaktivitetsplasser
 • Demensomsorg – Demensplan 2020 (Last ned Demensplan 2020 Samisk her!)
 • Nettverksarbeid: Demens- og andre nettverk i Finnmark med ressursgruppenettverk
 • Etikk-refleksjonskurs og kurs i fylket
 • Velferdsteknologi – nettverk og prosjekt
 • Pasientsikkerhets programmet 24/7
 • Bidra til utarbeidelse/tilpasning av ulike verktøy og metoder innen demensutredning
 • Kompetanseheving – kurs, veiledning, formelle utdanninger
 • ABC-satsingen: Demensomsorgens ABC, Mitt livs ABC, Miljøbehandlingens ABC
 • VIPS
 • Pårørende skole
 • Aktiv omsorg og livsglede for eldre –samarbeid med Frivillighetssentralen, Samisk videregående skole
 • Dokumentasjon – rapporter

Vi som jobber her:

Kristine Grønmo, 920 28571, E-Post: kristine.groenmo@karasjok.kommune.no
Anne Grete Fløysvik Balto, 920 28905, E-post: anne.grete.balto@karasjok.kommune.no
Fagutvikler – utlyses i 2018. Se utlysning her.

Samarbeidspartnere:

Senteret samarbeider blant annet med:

 • Senter for omsorgsforskning nord
 • USHT Finnmark
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Kárášjoga gielda Karasjok kommune og øvrige kommuner i fylket
 • Aldring og Helse
 • KS
 • Sámi Allaskuvla
 • Samisk videregående skole
 • Finnmarkssykehuset
 • SANKS (Samisk Nasjonalt kompetansesenter psykisk helse)

Prosjekter:

Pågår:

 • Kulturveileder for ansatte i helse- og omsorg
 • Samisk pasient
 • Reinblod prosjekt
 • Omsorg ved livets slutt
 • Pårørende skole

Avsluttet:

 • Er det nødvendig og mulig å styrke samiske mattradisjoner på kommunale sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i samiske bosetningsområder
 • Etikk refleksjonskort – å styrke etisk refleksjon i helse- og omsorgstjenesten i samisk samfunn
 • Hva skal jeg gjøre i dag, tro? / Maid odne ges bargan?

Forskning

USHT samisk som arena i et forskningsprosjekt

 • 2 joikeprosjekter: UiT og Universitet i Helsinki
 • 1 prosjekt: Sykepleiere i rurale strøk – Leibniz Institute, Leipzig i Tyskland
 • 1 prosjekt: samiske sykepleiere – UiT Hammerfest
 • Forskning på helsetjenester til personer med demens - Ahus