Artikler for nyhetsbrev

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ny mal for USHT roll-up!

Publisert 02. november 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Som vi tidligere har informert om blir eksisterende grafisk profil videreført. Men selv om den videreføres, ser vi at det er nye behov knyttet til profilering og også behov for flere føringer - og det kommer!  Og først ut er ny roll-up!

Malen er veiledende og kan brukes på følgende to måter:

  • Hvert senter kan erstatte tekst og bilde med egen tekst og eget bilde
  • De sentre som ønsker det kan bruke roll-upen slik den er

OBS! Uansett hvordan dere velger å bruke malen må dere erstatte hovedlogoen med egen fylkeslogo, samt fylle inn egen kontaktinfo i kontaktfeltet!

Profilen og malene er som tidligere veiledende, det betyr at Utviklingssentrene må følge egen kommunes grafiske profil og regler for design og trykk. Dersom kommunen tillater det kan USHT profilen og malene følges.

Helsedirektoratet ønsker at USHT skal gjenkjennes blant målgruppene og fremstå mest mulig enhetlig og helhetlig i kommunikasjonen med omverdenen. Den grafiske profilen skal bidra til USHT sitt kommunikasjonsarbeid og til god gjenkjennelse ute.

Utviklingssentrene må selv ta kontakt med trykkeri/reklamebyrå for å bestille materiell.

InDesign filer er lite egnet å dele via nettsider, kontakt oss om du ønsker å få sendt over malene (i en zippet fil) på mail. Vi har laget 3 ulike forslag, så dere ser hvordan man kan variere bruken av tekst og bilder. Du finner PDF av disse på Grafisk profil og maler.

Ta kontakt med webredaktørene ved spørsmål!