Gode pasientforløp – Oslomodellen

Velkommen til Oslomodellen for Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Klikk på illustrasjonen over for å se den i fullformat.
I boksene under kan du blant annet klikke deg inn på sjekklister, lese mer om modellen og se en illustrasjonsfilm.
Kontakt Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester ved spørsmål.

Hjemmetjeneste

Sjekklister for medarbeidere i hjemmetjeneste

Sykehus

Sjekklister for medarbeidere i sykehus

KAD

Sjekklistene for KAD er under bearbeidelse. Hvis du arbeider på KAD hør med din leder hvilke sjekklister du skal benytte.

FRA

Sjekklistene for FRA er under bearbeidelse. Hvis du arbeider på FRA hør med din leder hvilke sjekklister du skal benytte.

Helsehus

Sjekklistene for helsehusene er under bearbeidelse. Hvis du arbeider på et helsehus hør med din leder hvilke sjekklister du skal benytte.

Fastlege

Fastlegens rolle i gode pasientforløp

Om Oslomodellen

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i Oslo