Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fagdag proACT for Ringeriksområdet

Publisert 22. mai 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

21. mars holdt USHT Buskerud den årlige fagdagen om proACT for Ringeriksregionen. Hovedtemaet for fagdagen var kommunikasjon.

ISBAR som kommunikasjonsverktøy er anbefalt av proACT og brukes på områder som helse, men også andre høyrisiko-aktiviteter hvor skriftlig og muntlig kommunikasjon er en pilar for sikkerhet.

Modellen innebærer i utgangspunktet at den informasjonen du ønsker å kommunisere er strukturert og formidles i følgende fire trinn:
I – Identifikasjon
S – Situasjon
B – Bakgrunn
A – Aktuelt
R – Råd

På hvert trinn skal bare informasjon som gjelder den aktuelle fasen formidles. Bare nødvendige fakta skal beskrives. Informasjon som er relatert til et annet trinn, eller som er unødvendig å uttrykke, skal utelates. På denne måten vil man oppnå en strømlinjeformet informasjon og meldingen du ønsker å formidle vil være tydelig for mottakeren.

Fagdagen var fullbooket og åpen for alle, 120 personer møtte opp fra Ringerike, Hole, Jevnaker, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune. Personalet ved den interkommunale legevakta var som alltid godt representert med leder, leger og sykepleiere!

TIPS! På pasientsikkerhetsprogrammet.no finner du ISBAR i PDF-format til trykk eller print.

Saken er hentet fra nyhetsbrevet til USHT Buskerud.

proact koordinator.PNG Birgit Høva med band.PNG
ProACT koordinator for Ringeriksregionen Gøril Nonstad og Fag- og gjennomføringskoordinator May Brith B Korgerud Birgit Høva med band. Birgit er medisinskansvarlig overlege ved Ringerike interkommunale legevakt.