Om oss

Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester må følge nasjonale føringer, beskrevet i følgende dokumenter:

1