Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Helsepersonell holder reagensrør

Informasjon om koronavirus

Publisert 12. mars 2020 | Oppdatert 06. april 2020

Temasider om koronavirus med oppdatert informasjon fra helsemyndighetene for helsepersonell finnes på nettsidene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, samt Aldring og Helse.

Informasjon om koronaviruset rettet mot helsepersonell finner du på:

Helsedirektoratets temaside for korona-viruset

Helsedirektoratet på Facebook

Folkehelseinstituttets temaside for korona-viruset

Folkehelseinstituttet på Facebook

Aldring og helses temaside for korona-viruset og eldre

Aldring og helse på Facebook

På regjeringens nettside finner du viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen.

Helsenorge.no er det offentlige helsenettstedet for innbyggere i Norge

Utviklingssentrene følger situasjonen med koronaviruset og informasjonen som kommer fra helsemyndighetene. Flere sentre avlyser kurs og arrangementer for å bidra til den nasjonale dugnaden for å hindre smitte. Følg med på informasjon som kommer fra utviklingssentret i ditt fylke dersom du er påmeldt kurs og arrangementer i regi av et senter, og for lokal informasjon om koronaviruset.