Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: BASIS logo

Nye e-læringsprogrammer om fallforebyggende trening – BASIS 1.0

Publisert 05. november 2019 | Oppdatert 30. mars 2020

Nå blir det lettere å hjelpe eldre til bedre fysisk funksjon, mindre risiko for fall og kanskje økt livskvalitet!

Helsedirektoratet har sammen med et fagmiljø ved NTNU utviklet et e-læringsprogram, BASIS 1.0, der man i seks moduler kan lære mer om eldre, fall og hvordan forebygge fall gjennom målrettet trening og hva man bør gjøre for å legge til rette for en trygg og sikker trening. E-læringen kommer i tre deler rettet mot ansatte eller personer som er tilknyttet følgende:

  • Treningssentre
  • Eldre- og seniorsentre eller dagaktivitetstilbud
  • Sykehjem og omsorgsboliger

Til e-læringen følger en øvelsesbank med til sammen drøyt 90 spesifikke oppvarmings-, balanse- og styrkeøvelser tilpasset ulike funksjonsnivå. I øvelsesbanken er det mulig å lage egne treningsprogrammer eller velge mellom ferdige programmer av 10, 30 eller 45 minutters varighet. I tillegg til målrettet fallforebyggende trening er det i e-læringen for institusjoner for eldre vektlagt opprettholdelse av aktiviteter i hverdagen for å opprettholde fysisk funksjon og selvhjulpenhet. E-læringen og øvelsesbanken vil kunne gi mange økt kunnskap om hvordan man bør tilrettelegge for effektiv, sikker og trygg balanse- og styrketrening og hverdagsaktivitet for godt voksne i de tre målgruppene.

BASIS er en del av kvalitetsreformen Leve hele livet som skal bidra til at eldre skal få bedre hjelp, ha trygghet og støtte til å mestre livet.

Mer informasjon om e-læringen finner under www.basis-fallforebygging.no.